Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Część z nich dostępna jest także w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

    

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 

 


Czasopisma
Do góry

Czasopisma

Adressbuch des Deutschen Buchhandels (1)

Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der Reichspostdirection Posen (2)

Askańczyk : tygodnik (1)

Biuletyn Strzelecki Opoczno : organ Powiatowego Związku Strzeleckiego (1)

Broń i Barwa (2)

Budowa : czasopismo literacko-artystyczne (1)

Budżet dodatkowy Zarządu Miejskiego w Piotrkowie Tryb. : na rok... (1)

Budżet Miasta Piotrkowa : na... rok (1)

Czas : kalendarz na rok... (15)

Czasopismo Lekarskie (10)

Deutsche Lodzer Zeitung (67)

Deutsche Post : herausgegeben von den Lodzer Deutschen : erscheint wöchentlich einmal, Montags, Sonntags (4)

Do Broni : organ Polskiej Organizacji Narodowej w Łodzi (1)

Dodatek Naukowo-Literacki "Echa Piotrkowskiego" (1)

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego (52)

Dziennik Wileński (12)

Dziennik Zarządu m. Łodzi (62)

Dziennik Łódzki / "Czytelnik" (466)

Dziennik Łódzki : niezależny dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1919 (1)

Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie (85)

Dziennik Łódzki. 1931-1933 (19)

Dzwon : organ bezpartyjny : tygodnik informacyjny podatkowy (1)

Echo (129)

Express Ilustrowany (302)

Express Ilustrowany : [Dz. poranny] (13)

Express Wieczorny Ilustrowany (157)

Fala Łódzka (3)

Flamen = Płomienie (1)

Freie Presse (8)

Gazeta Opoczyńska (1)

Gazeta Pabjanicka : tygodnik społeczny i informacyjny (7)

Gazeta Pabjanicka : wychodzi 2 razy tygodniowo we środy i w soboty po południu (3)

Gazeta Urzędowa Sejmiku Brzezińskiego (1)

Gazeta Urzędowa Wydziału Powiatowego Sejmiku Opoczyńskiego (1)

Gazeta Wieczorna : sobotnia : jednodniówka (1)

Gazeta Zgierska patrz: Zgierzer Zeitung = Dziennik Zgierski (0)

Gazeta Łódzka (45)

Gazeta Łódzka : dziennik okupacyjny 1939 r. (1)

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów (5)

Giewont (2)

Godzina Polski (12)

Goniec Łódzki (1)

Głos Komunisty (1)

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi (14)

Głos Piotrkowski : czasopismo Okręgowego Komitetu Wyborczego PPS poświęcone interesom klasy pracującej (1)

Głos Polski : dodatek ilustrowany (1)

Głos Polski : dziennik polityczny, społeczny i literacki (135)

Głos Poranny : dodatek ilustrowany (6)

Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki (122)

Głos Pracownika Kultury : jednodniówka (1)

Głos Radomszczański : organ ŁK i WK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (27)

Głos Radomszczański : pismo Polskiej Partii Robotniczej (18)

Głos Robotniczy : pismo Polskiej Partii Robotniczej (25)

Głos Rudy Pabianickiej (4)

Głos Zlotu (1)

Hasło Łódzkie : dodatek ilustrowany : niedzielny (4)

Hasło Łódzkie : dziennik bezpartyjny (37)

Hausfreund Volks : Kalender für das Jahr ... (1)

Humor i Zgroza : tygodnik (1)

Illustrierte Beilage zur Freien Presse (1)

Ilustracja Łódzka patrz Panorama (0)

Ilustrowana Republika (164)

Informationsbuch für den Lodzer Geschäftsverkehr (1)

Informator Handlowo-Przemysłowy m. Łodzi (6)

Informator m. Łodzi z Kalendarzem na Rok... (2)

Jutrzenka : dwutygodnik ogólno-kształcący, ilustrowany (1)

Kalendarz "Rozwoju" na rok... (2)

Kalendarz Informator : na Województwo Łódzkie na rok ... (3)

Kalendarz Maryawicki (3)

Kalendarz Misyjny : na rok ... (1)

Kalendarz Sądowy na Rok ... (3)

Kalendarz Łódzki (1)

Kolumb : pamiętnik opisom podróży lądowych i morskich, najnowszych odkryć jeograficznych (13)

Kraje Opoczyńskie : czasopismo młodzieży wiejskiej (1)

Krasnaja Armija (1)

Krasnyj Kavalerist (1)

Kronika Piotrkowska : tygodnik poświęcony sprawom m. Piotrkowa i okolicy (1)

Książka Adresowa Miasta Łodzi na rok 1948/9 : Łódź urzędowa, społeczna, gospodarcza (1)

Księga Adresowa (1)

Księga Adresowa Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego : z informatorami m. stoł. Warszawy, woj. krakowskiego, woj. kieleckiego (1)

Kurier Popularny (12)

Kurier Łódzki (9)

Litzmannstadt Statistische Monatsberichte (2)

Litzmannstädter Zeitung patrz Deutsche Lodzer Zeitung (0)

Lodscher Zeitung patrz Deutsche Lodzer Zeitung (0)

Lodzer Informations und Haus Kalender für das Jahr ... (8)

Lodzer Zeitung (10)

Lodzer Zeitung. 1939 patrz Deutsche Lodzer Zeitung (0)

Mój Głosik (1)

Monitor Warszawski (1)

Myśl Pracy : dwutygodnik społeczno-literacki poświęcony sprawom kultury łódzkiego świata pracy (1)

Młodzieńczy Lot : czasopismo Gminy Szkolnej Uczennic Gimnazjum Żeńskiego im. E. Sczanieckiej w Łodzi (1)

Młot (1)

Najer Fołksbłat (129)

Nasza Praca : czasopismo Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Opocznie (4)

Neue Lodzer Zeitung (21)

Neue Lodzer Zeitung : Beilage... : Lodzer Frauen-Zeitung (1)

Neue Lodzer Zeitung : Illustrierte Sonntags-Beilage : Handels-und Industrieblatt (9)

Nowa Panorama patrz Panorama : ilustrowany dodatek tygodniowy "Republiki" (0)

Nowy Kurier Łódzki (9)

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God (15)

Odgłosy : tygodnik łódzki (137)

Ojczyzna! (1)

Ojfgang : [miesięcznik Wydz. Młodz. Centr. Komitetu Żydów Polskich] (3)

Orędownik : codzienne ilustrowane pismo narodowe i katolickie (54)

Pamâtnaâ Knižka Pêtrokovskoj Gubêrnii na ... god (19)

Pamiętnik Naukowo-Literacki : pismo zbiorowe umiejętności, literatury i sztuki (1)

Pamiętnik Religijno-Moralny : czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób (1)

Pani : pismo poświęcone eleganckiej kobiecie i jej otoczeniu (1)

Panorama : ilustrowany dodatek tygodniowy "Republiki" (11)

Pionier Komunikacyjny : czasopismo poświęcone motoryzacji kraju i turystyce (1)

Pobudka : organ Okręgowego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej na powiaty łowicki, kutnowski, sochaczewski i gostyniński (1)

Pobudka : tygodnik (5)

Podręczny Rejestr Handlowy (1)

Polska Narodowa : tygodnik społeczno-polityczny (2)

Prace Polonistyczne (3)

Prąd (8)

Prawda : niezależny organ tygodniowy (3)

Prawda : organ Rady Delegatów Robotniczych Partji Narodowo-Socjalistycznej, poświęcony sprawom społecznym i politycznym (1)

Prima Aprilis : pismo wychodzące kiedy mu się podoba (1)

Przebojem : miesięcznik uczniowski pośw. nauce i rozrywce (10)

Przewodnik Handlowo – Przemysłowy po Łodzi (1)

Przyjaciel Narodu (1)

Przyszłość : miesięcznik poświęcony sprawom zupełnej wstrzemięźliwości (ZW) od napojów alkoholowych (1)

Republika : dziennik polityczny, społeczny, literacki i handlowy (31)

Republika Dzieci : ilustrowane pismo dla dzieci i młodzieży : tygodniowy dodatek "Republiki" (3)

Rocznik "Strażak" : na rok zwyczajny ... (1)

Rocznik Artystyczno-Literacki, Teatralny, Ilustrowany na rok... (1)

Rocznik Gebethnera i Wolffa (1)

Rocznik na rok... (2)

Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (3)

Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych (11)

Rocznik Łódzki (1)

Rocznik Łódzki Poświęcony Historii Łodzi i Okolicy (3)

Rozwój (92)

Rozwój Niedzielny : dodatek ilustrowany (7)

Śmiech : tygodnik humorystyczno-satyryczny (1)

Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Koła Pol. Macierzy Szkolnej w Brzezinach Łódzkich (1)

Sprawozdanie Kasowe za czas... (1)

Sprawozdanie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za R. ... (9)

Sprawozdanie Roczne Klubu Sportowego Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu (1)

Sprawozdanie Samorządu Miejskiego Miasta Piotrkowa za lata... (1)

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny... (13)

Sprawozdanie z Działalności Ubezpieczalni Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim (2)

Straż Polska (4)

Świat : pismo tygodniowe illustrowane (2)

Świt : dwutygodnik młodzieży polskiej (1)

Tańczący Ogień (1)

To i Owo : pismo tygodniowe : garść myśli politycznych i odrobina wierszy, humoru i satyry (1)

Tydzień (35)

Tygodnik Demokratyczny : organ Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi - patrz: Łódzki Tygodnik Demokratyczny : organ Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi (0)

Tygodnik Illustrowany (1)

Tygodnik Kutnowski : organ społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony przeważnie sprawom miejscowym i najbliższej okolicy (2)

Tygodnik Wileński (1)

Tygodnik Łódzki : organ narodowy: społeczny, polityczny i literacki (1)

Tygodnik Łódzki Ilustrowany (1)

Tyrtej : dodatek do "Biuletynu Kujawskiego" (1)

Uśmiech (5)

Verwaltungsbericht der Stadt Lodz (1)

Wędrowiec : pismo obejmujące podróże i wyprawy, (...) (6)

Wiadomości Diecezjalne Łódzkie (1)

Wiadomości Opoczyńskie : kwartalnik (1)

Wieśniak : pismo poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów (1)

Wizerunki i Roztrząsania Naukowe (8)

Wolna Myśl : czasopismo społeczno-polityczne i literackie (8)

Wolna Łódź (1)

Zgierzer Zeitung = Dziennik Zgierski (23)

Zgrzyt : studenckie pismo społeczno-kulturalne (1)

Ziemia : zeszyt monograficzny łowicki - szukaj w Książki pt. "Księżacy i Księstwo Łowickie" (0)

Ziemia Opoczyńska : tygodnik poświęcony sprawom powiatu (3)

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew (3)

Życie Łowickie : tygodnik regionalny. Wychodzi w każdy piątek (4)

Złoty Róg : ilustrowany tygodnik literacki, artystyczny i społeczny (5)

Łódź w Ilustracji : dodatek niedzielny do "Kuriera Łódzkiego" (16)

Łodzianin : kalendarz informacyjno-adresowy (6)

Łodzianin : organ P.P.S. (22)

Łodzianin : organ Polskiej Partii Socjalistycznej (11)

Łodzianka (2)

Łódzki Express Ilustrowany (39)

Łódzki Tygodnik Demokratyczny : organ Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi (2)

Łódzkie Echo Wieczorne (39)

Łódzkie Ogłoszenia = Łodźer Anzeiger (1)

Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i polityczny, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi w każdy piątek (20)

 

Najczęściej pobierane pliki w tej sekcji

Kalendarz Łódzki. Rok 1888 (Czasopisma/Kalendarz Łódzki)
Dziennik Zarządu m. Łodzi. 1919-1920 Rok (Czasopisma/Dziennik Zarządu m. Łodzi)
Rozwój. 1899 rok - 1 półrocze (Czasopisma/Rozwój )
Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1886 rok (Czasopisma/Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie)
Czas : kalendarz na rok 1900 (Czasopisma/Czas : kalendarz na rok...)
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download