Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Część z nich dostępna jest także w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

    

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 

 


Książki
Do góry

Książki

125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej. (1)

25 sprawozdanie jubileuszowe Banku Ludowego w Pabianicach Spółdzielni z o.o. za okres 1902-1927 (1)

25-lecie Zw. Wł. Robotniczego Klubu Sportowego "Lechia" w Tomaszowie Mazowieckim : 1923-1948 (1)

50 jubileusz Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej : 1877-21 VIII-1927 (1)

Aberstein Josef - Gravernoe Zavedenie i Fabrika Kaucukovyh Stempelej :katalog (1)

Alcott Louisa May - Mali mężczyzni : powieść (1)

Alfavitnyj spisok naselennyh mest petrokovskoj gubernii , sostavlennyj v 1899-1900 godach (1)

Alperin Aron - Żydzi w Łodzi : początki Gminy Żydowskiej 1780-1822 (1)

Angerstein Wilhelm Petrus - Andenken an die Jubelfeste in der St. Johannisgemeinde zu Łodź am 8. und 10. Oktober 1909 (1)

Anhang zur Festschrift zur Feier des 100-jährigen Jubiläums der Webermeister-Innung zu Lodz : 1824-1924 (1)

Augustyniak Jan - Bibljoteka Publiczna w Łodzi (1)

Augustyniak Jan - Bibljoteki i czytelnictwo w Łodzi : rozwój i stan obecny (1)

B.A.J. - Walka o swobodę prasy w Anglii (1)

Bardzki Artur - Towarzystwa Kredytowe Miejskie (2)

Barrie James Matthew - Przygody Piotrusia Duszka (1)

Baruch Maksymilian - Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne : monografia historyczna dawnych dóbr Kapituły Krakowskiej w sieradzkiem i łęczyckiem (1)

Barwiński Tadeusz ; Łódzka Orkiestra Symfoniczna - Sprawozdanie Zarządu Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej : za sezon zimowy 1915-16 (1)

Bełcikowski Adam - Ks. Stanisława Grochowskiego żywot i pisma (1)

Biart Lucien - Podróż mimowolna (1)

Biernacka Konstancja - Podróż z Włodawy do Gdańska (1)

Böhm Franz - Litzmannstadt : Geschichte und Entwicklung einer deutschen Industriestadt (1)

Bolland Arnold - Towaroznawstwo w monografiach : kawa (1)

Brückner Aleksander - Kazania średniowieczne (1)

Brzękowski Jan (1903-1983) [et al.] - O sztuce nowoczesnej (1)

Brzozowski Tadeusz - Sprawozdanie dowódcy oddziału ćwiczebnego inż[yniera] Tadeusza Brzozowskiego z wyjazdu na zawody międzynarodowe w Turynie (1)

Burnett Frances Hodgson - Mały lord (1)

Buyno - Arctowa Maria - Czytajmy sami : powiastki dla najmłodszych. Książka druga (1)

Campe Joachim Heinrich - Biblioteczka dziecinna. T. 3 (1)

Cervantes Michał Saavedra ; Kamiński Zbigniew - Don Kiszot z La Manczy i jego przygody (1)

Chloraktin "Boruta" : sól sodowa chloraminu kwasu paratoluolosulfonowego i jego zastosowanie w lecznictwie i higjenie (1)

Chodyński Adam - Żywot sługi bożego błogosławionego Rafała z Proszowic (1)

Chodźko Ignacy - Wybór pism Ignacego Chodźki (1)

Choroszucho Antoni et al. - Białostocki numizmatyk (1)

Chrzanowski Wojciech - Pisma wojskowo - polityczne (1)

Cybulski Stefan - Odzież starożytnych Greków i Rzymian (1)

Cyganiewicz Stanisław Zbyszko - Na ringach całego świata : księga wspomnień (1)

Czétz János - Jenerał Bem w Siedmiogrodzie i Węgrzech r. 1848 i 1849 (1)

Dalton Hermann - Johannes a Lasco : Beitrag zur Reformationsgeschichte Polens, Deutschlands und Englands (1)

Dańczuk Władysław - Walka wręcz, boks, szermierka (1)

Dekowski Jan Piotr (1907-1988) - Powstanie styczniowe 1863-1864 w Tomaszowie Mazowieckim i sąsiednich powiatach (1)

Dekowski Jan Piotr (1907-1988) - Tomaszów Mazowiecki : przewodnik po mieście i okolicy (1)

Del Soldato Camilla - Powieść o czternaściorgu dzieciach (1)

Delden Eduard van - Ansichten von Blumerode (1)

Denkschrift anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Lodzer Christlichen Wohlthätigkeits-Vereins : umfassend die Jahre 1877 bis Ende 1901 (1)

Der Herbst - Feldzug 1914 : der Abschluss der Operationen im Westen und Osten : mit einundzwanzig Karten und Skizzen (2)

Dickens Karol - Opowieść wigilijna (1)

Dienst=Instruction der Tomaszower freiwilligen Feuerwehr als Anhang der bestätigten Statuten (1)

Dla Polski : Łódź w Legjonach (1)

Dobrzyński Konstanty - Czarna poezja (1)

Dobrzyński Konstanty - Żagwie na wichrach (1)

Drugi Powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : miasto Łódź (1)

Dziadek Józef - Działalność chirurgiczna lekarza Stanisława Teofila Rybickiego w Skierniewicach (1)

Dziadek Józef - Działalność Stanisława Teofila Rybickiego jako lekarza powiatowego w Skierniewicach (1)

Dziecięce igraszki - figle i fraszki (1)

Dziennik psotnego Jurka (1)

Eichler Adolf - Zwischen den Fronten : Kriegsaufzeichnungen eines Lodzer Deutschen (1)

Eilsberger Ernst (1868-1947) - Der Durchbruch bei Brzeziny am 24. November 1914 (1)

Fabryka Mebli Trzcinowych i Wyrobów Koszykarskich (Łódź) - Pletenyâ modnyâ mebeli = Modne meble plecione = Moderne Korbmobel (1)

Feinkind Mojżesz - Dzieje Żydów w Piotrkowie i okolicy : od najdawniejszych czasów do chwili obecnej (1)

Festschrift zum 50 jährigen Jubiläum des Kirchengesangvereins der evang.-lutherischen St. Johannis-Gemeinde zu Lodz : 1884-1934 (1)

Fichna Bolesław - Dzień 11 listopada 1918 r. w Łodzi : (ze wspomnień uczestników) (1)

Filipowicz Benedykt (red.) - "Dzień ubogich" w Łodzi, 17 września 1911 roku : jednodniówka (1)

Flatt Oskar - Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym (2)

Forelle Mojżesz - O kalendarzu żydowskim (1)

Frankental Mordechaj (red.) - Łódź społeczna : almanach. T. 1 (1)

Führer durch Lodz = Putevoditel' po Lodzi. 1898 (1)

Führer durch Łódź. 1893 (1)

Galiński Adam - Dzień 11 listopada : święto państwowe Rzeczypospolitej Polskiej : poradnik dla nauczycieli i dla urządzających obchody (1)

Gedenkschrift aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Deutschen Gymnasiums zu Lodz : 6 IX 1908 - 1928 (1)

Gembarzewski Bronisław - Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831 (1)

Genlis Stéphanie Félicité du Crest - Wieczory zamkowe, albo ciąg nauki obyczaiow do poięcia młodzi przystosowany. [Cz. 3] (1)

Gielec Emil (1896-1942) - Archikolegjata Łęczycka w narodowo-królewskiej wsi Tumie (1)

Giżycki Kamil - Polowania egzotyczne (1)

Godlewska Janina - Ninka (1)

Goliczewski Władysław - Walecznych tysiąc: pamiętniki sierżanta W.Goliczewskiego z wojny polsko-bolszewickie (1)

Gombrowicz Witold - Przeciw poetom ; Sienkiewicz (1)

Gorski Stefan - Łódź spółczesna : obrazki i szkice publicystyczne (1)

Gortat Wincenty (1899-1987) - Góra Bałdrzychowska i Byczyna : opis porównawczy wsi na gruntach scalonych i wsi mającej szachownicę (1)

Grabowski Bronisław - Boruta : dramat z podań ludowych w 5 aktach z prologiem (1)

Grabowski Ignacy - Grunwald (1)

Grabowski Tadeusz Stansław (pseud. Ziemowit Buława) - Piotrków na wiosnę 1915 roku : (z notatek i wrażeń legionisty) (1)

Gry i zabawki dla dzieci : naśladowane z francuzkiego : z dziesięcią rycinami kolorowanemi (1)

Gutentag Stanisław - Kilka uwag o walce z brudem i chorobami zakaźnemi na terenie publicznych szkół powszechnych miasta Łodzi (1)

Hajkowski Zygmunt - Boruta : podania (1)

Helmoldus - Helmolda Kronika sławiańska z XII wieku (1)

Hertz Mieczysław - Ananke : baśń dramatyczna w sześciu obrazach (1)

Hertz Mieczysław - Łódź w czasie wielkiej wojny (1)

Hertz Mieczysław - Łódzki Bataljon Robotniczy Z.A.B.23 (1)

Hirszberg F. - O kręgach Ichtyosaurów i Plesiosaurów z kimerydu i portlandu okolic Tomaszowa Rawskiego = Sur quelques vertebres des Ichtyosaurients et des Plesiosauriens du kimmeridgien et du Portlandien des environs de Tomaszów Rawski (1)

Hoffmann Heinrich - Der Struwwelpeter : oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren (1)

Hoffmann Heinrich - Złota różdżka : czytajcie dzieci, uczcie się jak to niegrzecznym bywa źle (1)

Hoffmanowa Klementyna - Druga książeczka Helenki : powieści dla dzieci zaczynających już czytać gładko (1)

Hoffmanowa Klementyna - Pamiątka po dobréj matce czyli Ostatnie jéj rady dla córki (1)

Hohendlingerówna Halina (Ciocia Hala) - Przygoda Małgosi na kiermaszu (1)

Holcgreber Jan (red.) et al. - Księga pamiątkowa dziesięciolecia Samorządu Miasta Łodzi : 1919-1929 (1)

Hołd Grunwaldowi : album pamiątkowe[!] (1)

Hube Romuald - Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku (1)

Hundert Jahre göttlicher Gnade und Arbeit an der ev. luth. Gemeinde zu Pabjanice : sind sie auch Dir zum Segen geworden? : kurze Geschichte der ev. luth. Gemeinde zu Pabjanice zum 100=jährigen Jubiläum am 12. Juni 1927 (1)

Informator : Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Bibliotek w Pabianicach (1)

Informator i Plan m. Łodzi (1)

Jakobs Theodor (1869-1947) - Der Löwe von Brzeziny (1)

Janowski Aleksander - Wycieczki po kraju (1)

Jarmolińska Helena - Przygody Ta i Ma : opowiadanie dla młodzieży z czasów dzieciństwa ludzkości (1)

Jasiński Stefan (red.) - Dzień Spółdzielczy : jednodniówka wydana nakładem Piotrkowsko-Opoczyńskiego Związku Spółdzielni Spożywców (1)

Jasiński Stefan (red.) - Tęczowy dzień : jednodniówka Dnia Spółdzielczości (1)

Jażdzewski Władysław - Wykopalisko Jarocińskie a mianowicie monety Bolesławów Czeskich (1)

Jednodniówka "Księgarz Polski" : Łódź, 1go września 1909 roku (1)

Jednodniówka hufców szkolnych Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju (1)

Jednodniówka młodzieży VIII-io klasowego Gimnazjum Humanistycznego w Koninie : czerwiec 1922 roku (1)

Jednodniówka na dochód wielkiej kwesty ogólnokrajowej "Ratujcie dzieci" : Łódź 11 czerwca 1916 r. (2)

Jednodniówka Pabjanicka : Ratujcie dzieci : Pabjanice w czerwcu 1916 r. (1)

Jednodniówka wydana przez Redakcję "Młodzieńczego Lotu" z okazji poświęcenia gmachu "Osiedla" w Sokolnikach : 14.X.1934 (1)

Jednodniówka wydana z okazji dziesięciolecia istnienia szkół powszechnych w Łodzi : 1918-1928 : pisemko poświęcone młodzieży szkolnej (1)

Jednodniówka z okazji dziesięciolecia istnienia szkoły powszechnej dla starszych : 1918-1928 (1)

Jednodniówka z okazji Dziesięciolecia Szkolnictwa Powszechnego (I przed narodem niosą oświaty kaganiec : 1918-1928) (1)

Jednodniówka Łęczycka (1)

Jeżewski Mieczysław, Kaźmierczak Stefan, Śliwiński Jeremi (komitet red.) - Radość życia : jednodniówka Oddziału Łódzkiego Związku Harcerstwa Polskiego (1)

Józefowicz Marjan - Dzikusy (1)

Kaiserlich Deutschen Generalgouvernement Warschau - Das Generalgouvernement Warschau : eine Bilderreihe aus der Zeit des Weltkrieges (1)

Kalinowski Kazimierz - Za siedmiu górami : baśnie i klechdy oryginalne i naśladowane (1)

Kański Jordan - Szkoły piotrkowskie. Zeszyt 1 (1)

Karpińska-Woyczyńska Ludwika - Badanie dzieci umysłowo niedorozwiniętych ze szkół powszechnych m. Łodzi (1)

Karpińska-Woyczyńska Ludwika - Miejska Pracownia Psychologiczna w Łodzi (1)

Karpiński Światopełk - Trzynaście wierszy (1)

Karwasińska Jadwiga (1900-1986) - Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie : 1235-1343 (1)

Katalog książek polskich Czytelni D. E. Friedleina księgarza w Krakowie, w Rynku Głównym nr 237 (1)

Katalog Wystawy Rolniczo-Ogrodniczo-Hodowlanej w Łęczycy urządzonej przez Okręgowe Towarzystwo Rolnicze dnia 30 września, 1 i 2 października 1927 r. (1)

Każdy (Everyman) : średniowieczny moralitet angielski (1)

Kieszkowski Witold (1903-1950) - Powiat rawsko-mazowiecki (1)

Kirchmayer Jerzy - Kampania wrześniowa (1)

Kirszrot Jakób - Prawa Żydów w Królestwie Polskiem : zarys historyczny (1)

Kisielewski Jan August - W sieci (1)

Kisielnicka Józefa (Esteja [pseud.]) - Królewicz Kędziorek i Królewna Perełka (1)

Klaczko Julian - Wieczory florenckie. (Causeries Florentines) (1)

Klebanowski Sylwester - Zasady kierowania szkołą (1)

Klikar Robert et al. - W setną rocznicę założenia Zgromadzenia Majstrów Tkackich w Łodzi : 1824-1924, 9 listopada (1)

Kneifel Eduard (1896-1993) - Das Kirchspiel Brzeziny : zur 100-jährigen Jubiläumsfeier der evangelisch-lutherischen Kirche in Brzeziny am 10 September 1933 (1)

Kneifel Eduard - Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese : Forschungen zur Geschichte der evangelisch-augsburgischen Kirche in Polen. Bd. 1 (1)

Kobierzycki Józef - Nieznane zakątki powiatu sieradzkiego : (od Sieradza do Widawy) (1)

Koleczko Walenty - Dla ciebie Polsko, dla twej wolności i chwały : ze wspomnień powstania styczniowego : ku uczczeniu pamięci poległych bohaterów męczenników, żołnierzy powstańców w grodzie Trybunalskim 1863-1864 roku (1)

Kolk Wilhelm - Die Batterie Lancelle und die weissen Teufel bei Brzeziny (1)

Koneczny Feliks - Jan III Waza i missya Possewina (1)

Konopnicka Maria - O Janku Wędrowniczku (2)

Konopnicka Maria - Poezje dla dzieci (1)

Kossmann Oskar (1904-1998) - Rozwój terenów rolniczych w puszczy łódzkiej : wiek XIII-XVIII (1)

Kot Stanisław - Kartka z przeszłości Piotrkowa w 1846 roku : oraz z herbem m. Piotrkowa (1)

Kołodziński B. - Geografja Królestwa Polskiego : podług najnowszych żródeł (1)

Kołtoński Mieczysław - Album Teatru Miejskiego w Łodzi : [1922-1927] (1)

Kraków Paulina - Wspomnienia wygnanki (1)

Krasicki Ignacy i in. - Bayki i przypowieści tudzież Bayki nowe Ignacego Krasickiego z przydaniem baiek z różnych autorów : dla użytku dzieci przedrukowane (1)

Kraszewski Józef Ignacy ; Siemaszko Olga (il.) - Dziad i baba (1)

Kraushar Aleksander - Nowe przyczynki do dziejów żywota i spraw Olbrachta Łaskiego, wojewody sieradzkiego : (1533-1605) (1)

Króliński Kazimierz [pseud.] - ABC. (1)

Krótki zarys historji Związku Majstrów Fabrycznych Rzeczypospolitej Polskiej : 1890-1930 (1)

Krótki zarys powstania i działalności Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Piotrkowie Tryb. : 1906-1931 r. (1)

Kruse Georg Richard - Albert Lortzing (1)

Krzywicki Ludwik - Znaczenie związków zawodowych (1)

Krzyżanowski Adam, Kumaniecki Kazimierz Władysław - Statystyka Polski (1)

Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego : 1918-1928 (1)

Księga pamiątkowa Akademickich Kół Pabjaniczan : wydana w 10 rocznicę powstania organizacji (1)

Księżacy i Księstwo Łowickie (Ziemia : zeszyt monograficzny łowicki) (1)

Kukiel Marian - Jazda polska nad Moskwą (1)

Kupsch Eduard - Geschichte der Baptisten in Polen : 1852-1932 (1)

Kurzer Abriss der Geschichte der Tomaszower Evangelisch-Augsburgischen Gemeinde nebst Rechenschafts-Bericht über den Bau der neuen "Erlöser"-Kirche in Tomaszow (1)

Kwiatkowski Władysław (1879-1954) - Prymasowska Kapituła i Kolegiata w Łowiczu (1433-1938) (1)

Lalka : podarunek młodym panieneczkom z obrazkami : rozmowy, powiastki, bajeczki dla dzieci (1)

Lamé Fleury Jules Raymond - Mitologija dla dzieci (1)

Lehmann Georg - Geschichte der evang.-augsburgischen Gemeinde zu Zduńska-Wola (1)

Lerue Adam - Abecadlnik z historyi polskiej (1)

Limanowski Zygmunt - Zniszczenia wojenne w budowlach b. Królestwa Polskiego (1)

Litten I. Edvard - Promyšlennost' Rossii v slovah i kartinah. I-aâ čast' (1)

Lorentowicz Jan - Ladislas Reymont : (essai sur son oeuvre) (1)

Lorentowicz Jan - Młoda Polska. 1 (1)

Lorentowicz Jan - Spojrzenie wstecz (1)

Lubicka Józefa - Ach! Jaka ładna książeczka : powiastki i wierszyki dla grzecznych dzieci (1)

Martynowski Stanisław - Barykady. Cz. 1, Towarzysz Pająk - rok 1905 (1)

Martynowski Stanisław - Pod słupem szubienicy (1)

Martynowski Stanisław - Polska bojowa (1)

Martynowski Stanisław - Łódź w ogniu (1)

Martynowski Stanisław - Łódzka dziesiątka bojowa (1)

Materjały do monografji sanitarnej miasta Łodzi Z. 1 (1)

Matys Karl Gustav (red.), Kriese Hans (red.) - Festschrift zur Feier des 50[fünfzig]jährigen der Lodzer Freiwilligen Feuerwehr : 14 V 1876-1926 (1)

Małe muzeum dla pilnych dzieci. T. 1-2. (1)

Mały naturalista czyli Sposoby zapoznawania się z naturą (1)

Metzner Fryderyk Gottlob - Gesang zur Weihe des neuerbauten Meisterhauses der Löblichen Weberinnung zu Lodz am 3ten September 1839 (1)

Mickiewicz Adam - Powrót taty (1)

Mikłaszewski A. - Strejki i kwestja społeczna : prawo strejku (1)

Mogilnicki Aleksander - Kodyfikacya zasad etyki adwokackiej : (streszczenie) (1)

Mogilnicki Aleksander - L'Appello e la Cassazione nel nuovo codice polacco di procedura penale (1)

Mogilnicki Aleksander - Niezawisłość sędziów w nowym ustroju sądowym (1)

Mogilnicki Aleksander - Z jasnych dni : poezye Aleksandra Mogilnickiego (1)

Mogilnicki Aleksander - [Władza dyskrecyonalna sędziego kryminalnego] (1)

Monniot Victorine - Dziennik Małgorzatki. T. 1 (1)

Morawski Michał - Synod piotrkowski w roku 1589 (1)

Mosse Rudolf.Oprac. - Polen : Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft = Polska : księga adresowa dla przemysłu, handlu i rolnictwa (1)

MWRiOP - Program nauki w państwowych seminarjach nauczycielskich (1)

MWRiOP - Program nauki w publicznych szkołach powszechnych (1)

Na popis publiczny uczniów szkół wydziałowych łowickich XX. Piiarów odbywać się maiący dnia 21, 22, 24 lipca rano od godziny 8 do 12 prześwietną publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszaią (1)

Na popis publiczny uczniów Szkoły Wydziałowéy Łęczyckiéy maiący się odbywać w dniach 27 i 28 lipca 1827 r. Rektor wraz ze Zgromadzeniem Nauczycielskiém szanowną publiczność zaprasza (1)

Na Wyspie Szczęśliwości (1)

Na złote gody Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach k/Lodzi : jednodniówka jubileuszowa (1)

Nad Niemnem : jednodniówka ku czci Elizy Orzeszkowej w XXIII rocznicę jej zgonu : Grodno, 18 maja 1933 / [red. Stanisław Ziemak] (1)

Naszej szkole i naszemu miastu w hołdzie : jednodniówka uczennic klasy ósmej Gimnazjum Zofji Pętkowskiej i Wiktorji Macińskiej w Łodzi. (1)

Nałkowski Wacław - Forpoczty : książka zbiorowa (1)

Nodier Charles - Skarb bobowy i kwiatek groszku ; Poczciwy gieniusz ; Historya psa Holzmanowego (1)

Nowakowski Bogdan - Miś w miasteczku : wesoła bajka o głodnym niedźwiadku, okrutnym Cyganie i dzielnych dzieciach, wierszem napisana i rysunkami ozdobiona (1)

Nowosielski Teofil - Bajki i powiastki : oryginalne i naśladowane (1)

Nowosielski Teofil - Illustrowany abecadlnik historyczny dla dzieci polskich (1)

Nullus Andrzej (red.) - Życie łódzkie : jednodniówka (1)

Ochotnicza Straż Pożarna w Pabjanicach - 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabjanicach : 1880-1930 (1)

Oczykowski Romuald - Obrazy cudowne w dawnym powiecie łowickim : (Łowicz, Domaniewice, Miedniewice) (1)

Oczykowski Romuald - Przechadzka po Łowiczu (1)

Oksiński Józef - Józefa Oxińskiego wspomnienia z powstania polskiego 1863/64 roku (1)

Oppman Artur (Or - Ot) - Abecadło polskich dzieci w krajobrazach (1)

Oppman Artur - Kot w butach (1)

Oppman Artur - O Jasiu dręczycielu, o Józiu gapicielu, o Cesi cmokosi i o spalonej Zosi (1)

Oppman Artur - Śpiąca królewna : baśń wierszem (1)

Orłow Paweł - Wykaz fabryk i zakładów europejskiej Rosji i Królestwa Polskiego (1)

Osiński Józef Herman, Bystrzycki Jan Gwalbert - Fizyka x[iędza] Józefa Osińskiego (1)

Ostrowski Antoni - Privat - Mittheilungen in Betreff der zu Tomaszow Mazowiecki im Königreich Polen begonnenen grossen Ansiedlungen... (1)

Ostrowski Wacław - Świetna karta z dziejów planowania w Polsce : 1815-1830 (1)

Otto Heinrich - Das Evangelische St. Johannis-Krankenhaus (1)

P. Burmistrzowi A. Łatkowskiemu życzliwi obywatele m. Rudy-Pabjanickiej : [album pamiątkowy] (1)

Pabianickie Towarzystwo Śpiewacze - Geschichte des Pabianicer Männer-Gesang-Vereins in der Zeit von 1888-1913 (1)

Pamięci Janiny Złotnickiej (1)

Pamiętnik Towarzystwa "Kropla Mleka" w Łodzi : 1904-1926 (1)

Pani Dulska, jej kotka i piesek (1)

Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Skierniewicach (1)

Pawiński Adolf - Księgi sądowe łęczyckie. Cz. 3, [Materyjały do historyi języka polskiego z końca XIV i początku XV w. na podstawie ksiąg sądowych: łęczyckich, orłowskich i brzezińskich] (1)

Pawiński Adolf - Ostatnia Księżna Mazowiecka : obrazek z dziejów XVI wieku (1)

Petzholdt Julius - Handbuch Deutscher Bibliotheken (1)

Petzholdt Julius - Katechismus der Bibliothekenlehre (1)

Pichler Anton - Schloss Dambritsch : [album fotografii] (1)

Pierwsze dziesięciolecie eksploatacji Łódzkich Elektrycznych Kolei Dojazdowych: 1901-1910 (1)

Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku : mieszkania, ludność, stosunki zawodowe : województwo łódzkie. (1)

Podarunek dla dobrych dzieci : wiadomości z mitologii i historyi starożytney (1)

Podręczny Rejestr Handlowy (1)

Pogorzelski Walery - Pamiątka koronacji obrazu Matki Boskiej w Charłupi Małej ziemi sieradzkiej diecezji włocławskiej (1)

Pogotowie Ratunkowe w Łodzi - Księga pamiątkowa 25-lecia pracy Pogotowia Ratunkowego w Łodzi (1)

Polska Macierz Szkolna. Koło (Pabianice) - Na pamiątkę dwudziestolecia Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Pabjanicach : 1905-1925 (1)

Proekt obśčago ustava rossijskich żelaznych dorog (1)

Przebojem : jednodnówka jubileuszowa - zob. w sekcji Czasopisma w katalogu "Przebojem : miesięcznik uczniowski pośw. nauce i rozrywce" (0)

Przedpełski J. - Sprawozdanie z drugiego Zjazdu Przedstawicieli miast ziemi Kaliskiej, odbytego w dniu 30-go listopada 1919 r. w Kaliszu, w sprawie aprowizacji miast (1)

Przedpełski J. - Walka o tani chleb dla miast : sprawozdanie ze Zjazdu Przedstawicieli miast Ziemi Kaliskiej, odbytego w dniu 7 września 1919 r. w Kaliszu (1)

Przemysł chemiczny w Polsce : Spółka Akcyjna w Zgierzu - "Boruta" Zgierz : modne kolory (1)

Przewodnik po wystawie rzemieślniczo-przemysłowej w Łodzi 1912 (1)

Przyboś Julian ; Strzemiński Władysław (ułożył graf.) - Z ponad (1)

Przybyszewski Stanisław - Śnieg (1)

Przygodzki Wincenty (1870-1947) - Z przeszłości Wielunia : przyczynek do historii diecezji częstochowskiej (1)

Pudłowski Tadeusz - Kot w butach (1)

Pudłowski Tadeusz - Zochna w krainie śnieżek (2)

Rapalski Stanisław - Inkorporacja terenów i plany regulacyjne m. Łodzi (1)

Rasiński Faustyn - Towarzystwa Kredytowe Miejskie w Królestwie Polskiem i Cesarstwie Rosyjskiem w latach 1906-1909 (1)

Rawita-Witanowski Michał - Dzieje Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Piotrkowie Trybunalskim z powodu pięćdziesięciolecia istnienia : 1885-1935 (1)

Rawita-Witanowski Michał - Ilustrowane okolice Piotrkowa (1)

Rawita-Witanowski Michał - Katalog zbiorów Towarzystwa Krajoznawczego na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim (1)

Rawita-Witanowski Michał - Przewodnik po Piotrkowie Trybunalskim : (z planem miasta) (1)

Rawita-Witanowski Michał - Wspomnienia o starym Piotrkowie Trybunalskim (1)

Rawita-Witanowski Michał - Zamek królewski w Piotrkowie siedzibą Towarzystwa Krajoznawczego (1)

Rembieliński Rajmund - Raporty prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego z lat 1823-1830 (1)

Reymont Władysław Stanisław - Ziemia obiecana : powieść (2)

Roguska Z., Korupczyńska R. - Święto niepodległości : materiały na uroczystości szkolne w dniu 11 listopada (1)

Rosset Edward (1897-1989) - Alkoholizm w miastach polskich (1)

Rosset Edward (1897-1989) - Łódź w latach 1860-70 : zarys historyczno - statystyczny (1)

Rosset, Edward (1897-1989) - Prostytucja i choroby weneryczne w Łodzi (1)

Różycki Tadeusz - Brzeziny (19-24 XI 1914 r.) (1)

Rybacki Karol - Księżanka Zocha : powieść z życia włościan Księstwa Łowickiego (1)

Rybacki Karol - Notatki jeńca z Dänholmu i zamku Celle (1)

Rybus Henryk (1907-1974) - Biblioteka kolegiaty łaskiej (1)

Rżewski Aleksy (red.), Wojtyński Jan (oprac.) - Dziesięć lat Odrodzonej Polski Niepodległej w życiu powiatu łódzkiego : 1918-1928 : [księga pamiątkowa] (1)

Rżewski Aleksy - Prace statystyczne Zarządu Miejskiego w Łodzi 1918-1934 : na tle zagadnień statystyki i polityki komunalnej (1)

Rżewski Aleksy - Przemówienia na grobach straconych przez rząd carski rewolucjonistów polskich w Łodzi w latach 1906/7/8 (1)

Rżewski Aleksy - Szlakami walki i buntu : wspomnienia z walk rewolucyjnych z trójzaborcami (1)

Rżewski Aleksy - W walce z przemocą : wspomnienia (1)

Rżewski Aleksy - W walce z trójzaborcami o Polskę niepodległą : wspomnienia (1)

Rżewski Aleksy - Za wolność i lud : wspomnienia. T. 2 (1)

Samorząd Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1935-1939 : (krótki zarys działalności) (1)

Samuś Paweł - Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. (1)

Schedler Gustav - 50 Jahre Evangelisches Waisenhaus in Lodz (1)

Schmidt Artur - Jubiläumsschrift anlässlich der Jahrhundertfeier der ev.-luth. Kirche zu Alexandrow 1828-1928 (1)

Schmidt Rudolf - Bericht über Entstehung, Entwickelung und gegenwärtigen Stand wie auch Tätigkeit der evangelisch=lutherischen Gemeinde zu Pabianice während des Jahres 1904 (1)

Schnitzler Artur - Taniec miłości (Reigen) (1)

Schroeter Paweł - Dwanaście pogadanek z zakresu higieny (1)

Schweikert Kurt - Die Baumwoll-Industrie Russisch-Polens : ihre Entwicklung zum Grossbetrieb und die Lage der Arbeiter (1)

Segur Sophie de - Przykładne dziewczątka : zajmująca powieść dla panienek (1)

Siemieński Lucian - Żywot Kazimierza Brodzińskiego (1)

Siewieluński Jan Nepomucen - Krótkie uwiadomienie o szkole nauczycielskiey łowickiey, przez które na popis publiczny kształcących się w niey kandydatów, na dzień 4. września 1809 o godzinie 8. z rana i 2. po południu [...] zaprasza J. N. Siewieluński (1)

Sikorski Bogusław - Czas naszej ziemi (1)

Sikorski Bogusław - Wyprowadźcie z dzbanów kwiaty (1)

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 2, Województwo łódzkie (1)

Śledziński Ludwik (1875-1944) - Jak to było w latach 1905-1908 : wspomnienia o powstaniu Organizacji Związku Zaw. Robotników Cukrowni b. Królestwa Polskiego (1)

Ślipek Michał - Matka Boska Charłupska (1)

Sonnenberg A. W. - Festschrift zur 50jährigen Jubiläumsfeier der Fahnenweihe des Evangelisch-Augsburgischen Kirchen-Gesangvereins zu Pabianice (1)

Souvenir de Lodz : [album] (1)

Spis rachunków żyrowych w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej w Warszawie i jej Oddziałach. Stan z dniem 30 października 1921 r. (1)

Sprawozdanie ze Zjazdu Przedstawicieli Ministerstw w dniu 15 i 16 sierpnia 1919 roku w sprawie odbudowy miasta Kalisza (1)

Starostwo Powiatowe Łaskie - Organizacja obrony przeciwlotniczej Związków Domów miasta Pabianic (1)

Statut Niemieckiego Banku Spółdzielczego w Zgierzu Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością (1)

Stieber Zdzisław (1903-1980) - Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego z 8 mapami (1)

Stokrotka i inne bajki (1)

Stopka Nazimek Andrzej - Sabała : portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodye (1)

Stowarzyszenie "Organizacja Wyższej Uczelni Lekarskiej" (Łódź) - Statut Stowarzyszenia "Organizacja Wyższej Uczelni Lekarskiej w Łodzi" (1)

Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki (Łódź) - Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki 1894-1934 : krótki zarys historyczny Stowarzyszenia za ostatnie dziesięć lat (1)

Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych. Okręg (Łódź) - Krótki zarys historji rozwoju skarbowości z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Łódzkiego : 1918-1928 (1)

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan "Jedność" (Pabianice) - Statut Stowarz. Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan "Jedność" w Pabjanicach (1)

Strassenverzeichnis von Litzmannstadt (1)

Strzałkowski Jacek - Photographers taking part in exhibitions 1882-1915 in Russian Empire (1)

Świat i dzieci czyli Nauka o rzeczach (...) Cz. 3, Nauka o krajach i ludach dla dzieci od lat 10 do 12 (1)

Sygański Jan ks.T.J. - Ks. Jakób Wujek z Wągrowca 1540-1597 w świetle własnej korespondencyi (1)

Szajowski Edward - Światek dziecięcy (1)

Szczęsny Aleksander - Baśnie wiosenne (1)

Szczęsny Aleksander - Spadkobierca skarbów ojcowskich : opowiadanie dla młodzieży na tle przeszłości (1)

Szelągowski Adam - Chłopi dziedzice we wsiach na prawie polskiem do końca XIII wieku (1)

Szper J. (red.) ; Nadel Pinkus (i in.) - Stary Cmentarz Żydowski w Łodzi : studium monograficzne (1)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi (1)

Talko-Hryncewicz Julian - Wspomnienia z lat ostatnich (1908-1932) (1)

Tomaszów bohaterowi narodowemu (1)

Towarzystwo Akcyjne Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych (Zgierz) - Brunat azogenowy R extra conc., brunat azogenowy S H extra conc., czerń azogenowa B extra conc., czerń azogenowa T extra conc. (1)

Towarzystwo Akcyjne Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych "Krusche i Ender" (Pabianice) - Powstanie i rozwój Tow. Akc. Pabjanickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych "Krusche i Ender" : 1826-1926 (1)

Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" (Zgierz) - Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Zgierzu za lata 1907-1932 (1)

Trapszo Anastazy - Podręcznik Sztuki Dramatycznej (1)

Tuwim Julian - Rewolucja w Niemczech (1)

Ukazatel' vseh'' firm'' fabričnyh'' i promyšlennych'' zavedenij Petrokovskoj Gubernii : (Sosnovickij i Lodzinskij promyšlennye Okruga) (1)

Uniechowski, Antoni (1903-1976) - Stara Warszawa w ilustracji Antoniego Uniechowskiego (1)

Ustav Akcionarnago Obsestva Tomašovskoj (Petrokovskoj guberniu) fabriki iskusstvennogo šelka (1)

Ustav'' Lodzinskago Vokal'no-dramatičeskago Obŝestva imeni Monûški = Ustawa Łódzkiego Stowarzyszenia Muzyczno-Dramatycznego imienia Moniuszki (1)

Ustawa Towarzystwa Akcyjnego Tomaszowskiej (gub. Piotrkowska) Fabryki Sztucznego Jedwabiu (1)

Uzdrowiska polskie (1)

Vidy iz gorodov Lodzi, Zgerza i Pabijanic (1)

W polu i w pokoju (1)

W służbie idei : księga zbiorowa ku uczczeniu 35-lecia pracy Aleksego Rżewskiego : 1902-1937 (1)

Wachnik Bronisław - Zgierz : szkic historyczny. Cz. 1, Zgierz rolniczo-rzemieślniczy (1)

Wachtel Karol - "Przyjaciel Dziatek" : wierszyki dla dziatwy polskiej w Ameryce. 2 (1)

Waetzmann Ernst - 26 Tuchmacherfamilien in Bojanowo (1)

Waga Antoni Stanisław Floryan - Xiążka dla dobrego chłopca : ułożona w drukarni Łątkiewicza czterdziestu odmiennemi gatunkami charakterów, ozdobiona obrazkami illuminowanemi i znaczną liczbą winiet (1)

Walicki Michał (1904-1966) - Kolegiata w Tumie pod Łęczycą (1)

Wesołej zabawy ! (1)

Wicher Ludwik (red.) - Stulecie miasta Zduńskiej Woli : 1825-1925 (2)

Wielopolska, Maria Jehanne - Kryjaki : o sześćdziesiątym trzecim roku opowieść (1)

Wielopolska, Maria Jehanne - Pliszka w Jaskini Lwa : rozważania nad książką panny Iłłakowiczówny "Ścieżka obok drogi" (1)

Wielopolska, Maria Jehanne - Więzienne drogi Komendanta : Gdańsk-Szpandawa-Wesel-Magdeburg (1)

Wilkanowicz Roman - Bury Miś : ucieszne przygody małego niedźwiadka (1)

Wilkanowicz Roman - Pieszczoch i Niebożątko (1)

Wilkoszewski Bronisław - Pierwsza Wystawa Przemysłowa w Łodzi : 1895 r. (1)

Wilkoszewski Bronisław - Widoki m. Łodzi (1)

Wilmański Jerzy (red. wyd.), Sikorski Bogusław (red. wyd.) ; Muzeum Historii Miasta, Związek Literatów Polskich. Oddział w Łodzi - Strofy nad miastem (1)

Wilmański Jerzy, Sikorski Bogusław - Piotrkowską na wprost (1)

Winkler (ksiądz) - Bóg z nami : wiara chrześcian : wybór hymnów Kościoła Ś-go wierzącym ku zbudowaniu się. Cz. 2 (1)

Wisz Marian - Batik : pisanki na tkaninach : wskazówki praktyczne (1)

Wiszniewski Michał - Pamiątka po dobrym ojcu (1)

Wojewódzki J. - Znaczenie związków zawodowych (1)

Wolff Louis - Fest-Schrift zur 40-jährigen Jubiläums-Feier der Fahnenweiche der Evangelisch-Augsburgischen Kirchengesangvereins zu Pabianice (1)

Wyrobek Zygmunt - O łakomczuchu, niejadce i brudasku (1)

Wysocki Wiesław Jan (1950- ) - Rotmistrz Witold Pilecki (1)

Wystawa Higieniczno-Spożywcza w Łodzi 1903 (1)

YMCA, [Oddział] w Łodzi - Młodzież łódzka patrzy w przyszłość (1)

Zand Andrzej - Łódź : [powstanie i rozwój miasta] (1)

Załuska Paweł - Retkinia : rys historyczno-społeczny z powodu utworzenia i konsekracyi kościoła (1)

Zdzitowiecki Jan - Pojęcie dochodu w polskim podatku dochodowym (1)

Zgórniak Marian - Europa w przededniu wojny : sytuacja militarna w latach 1938-1939 (1)

Ziemia łęczycka żołnierzom niepodległości (1)

Żmichowska Narcyza - Poganka (1)

Żurek Jan - Pradzieje ziemi wieluńskiej (1)

Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności (Łódź) - Ustav Lodzinskago Evrejskago Blagotvoritel'nago Obsestva = Ustawa Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności (1)

Złoty wiek dziecięcy : wierszyki i obrazki dla małych dziatek (1)

Łaski Jan - Liber beneficiorum (2)

Łempicki Stanisław - Tragedya oceanu : strzaskanie i zatonięcie okrętu Titanic, z którym na dno morza poszło 1517 osób (1)

Łódzki Klub Sportowy - Jednodniówka jubileuszowa Łódzkiego Klubu Sportowego 1908-1924 (1)

Łódzki Klub Sportowy - Łódzki Klub Sportowy : 1908 - 1933 (1)

Łoś [Jakub] - Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernéj Władysława margrabi Myszkowskiego [...] obejmujące wydarzenia od r. 1646 do 1667 [...] (1)

Łukaszewicz, Witold (1911-1975) - Generał Edmund Taczanowski - Naczelnik Sił Zbrojnych województwa kaliskiego i mazowieckiego w powstaniu styczniowym (1)

Łuniewski Adam (1887-1945) - Z geologii okolic Radomska i cztery głębokie wiercenia na Kujawach : wydanie pośmiertne prac ze wspomnieniem (1)

 

Najczęściej pobierane pliki w tej sekcji

Łódź : [powstanie i rozwój miasta] / Andrzej Zand (Książki/Zand Andrzej - Łódź : [powstanie i rozwój miasta])
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej. (Książki/125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej. )
Alfavitnyj spisok naselennyh mest petrokovskoj gubernii, sostavlennyj v 1899-1900 godach (Książki/Alfavitnyj spisok naselennyh mest petrokovskoj gubernii , sostavlennyj v 1899-1900 godach)
Katalog Fabryki Stempli Kauczukowych i Zakładu Grawerskiego Josefa Abersteina (Książki/Aberstein Josef - Gravernoe Zavedenie i Fabrika Kaucukovyh Stempelej :katalog)
Informator i plan m[iasta] Łodzi. (Książki/Informator i Plan m. Łodzi)
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download