Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Większość z nich dostępna jest w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

 

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 


Czasopisma
Do góry

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów - dostępne również online w Bibliotece Cyfrowej WBP w Łodzi pod adresem: bc.wbp.lodz.pl

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów. R. 1 1917 (174.48 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów / red. Wiktor Pstruszeński.
Łowicz : Wiktor Pstruszeński, 1917-1918 (Łowicz : W. Pstruszeński).
30 cm. Tyg.
R. 1, nr 1 (1917)-R. 2, R. 8 nr 44 (1918).
W 1917 ukazały się nr 1-38.
W 1918 ukazały się nr 1-44.
Od nr 10 (1918) podtyt.: Pismo tygodniowe poświęcone sprawom Łowicza i okolicy.
Od nr 10 (1918) red.: Adam Przybylski.
Od nr 18 (1918) red.: Z. Przybylski.
Od nr 26 (1918) podtyt.: Organ tygodniowy Ziemi Łowickiej.
Od nr 27 (1918) red.: W. Pstruszeński.
Od nr 36 (1918) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek.
Od nr 36 (1918) red.: Felicjan Chyliński.
Od nr 36 (1918) druk: K[arol Jan] Rybacki i S-ka.
Bibliografia Historii Polski XIX i XX Wieku, T. 3 : 1865-1918, wol. 1 s. 603, poz. 2937.
Od nr 36 (1918): przejęto numerację roczników zawieszonego pisma Łowiczanin: R. 2, nr 36 (1918)= R. 8, nr 36 (1918).
Od nr 36 (1918) : Kamilla Trawińska i Karol Jan Rybacki.
We wrześniu 1918 J. K. Rybacki do spółki z Kamillą Trawińską kupił Gazetę Łowicką, której nr 36 oznaczony został jako R. 8. Gazeta Łowicka kontynuowała więc numerację roczników zawieszonego Łowiczanina. Od nr 45 (1918) pismo ukazuje się pod tyt.: Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i okolic. Wychodzi co piątek.

R. 1 1917 - Muzeum w Łowiczu - brak nr-ów 5-14, 19-20, 33-s.1-2 (zasób zdigitalizowany w Pracowni Digitalizacji WBP w Łodzi).

R. 1 1917 - nr-y 5-14, 19-20, 33-s.1-2 zostały zeskanowane z 2893-A KZ WBP w Łodzi.

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów. R. 2 1918 - do No 35 (89.24 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów / red. Wiktor Pstruszeński.
Łowicz : Wiktor Pstruszeński, 1917-1918 (Łowicz : W. Pstruszeński).
30 cm. Tyg.
R. 1, nr 1 (1917)-R. 2, R. 8 nr 44 (1918).
W 1917 ukazały się nr 1-38.
W 1918 ukazały się nr 1-44.
Od nr 10 (1918) podtyt.: Pismo tygodniowe poświęcone sprawom Łowicza i okolicy.
Od nr 10 (1918) red.: Adam Przybylski.
Od nr 18 (1918) red.: Z. Przybylski.
Od nr 26 (1918) podtyt.: Organ tygodniowy Ziemi Łowickiej.
Od nr 27 (1918) red.: W. Pstruszeński.
Od nr 36 (1918) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek.
Od nr 36 (1918) red.: Felicjan Chyliński.
Od nr 36 (1918) druk: K[arol Jan] Rybacki i S-ka.
Bibliografia Historii Polski XIX i XX Wieku, T. 3 : 1865-1918, wol. 1 s. 603, poz. 2937.
Od nr 36 (1918): przejęto numerację roczników zawieszonego pisma Łowiczanin: R. 2, nr 36 (1918)= R. 8, nr 36 (1918).
Od nr 36 (1918) : Kamilla Trawińska i Karol Jan Rybacki.
We wrześniu 1918 J. K. Rybacki do spółki z Kamillą Trawińską kupił Gazetę Łowicką, której nr 36 oznaczony został jako R. 8. Gazeta Łowicka kontynuowała więc numerację roczników zawieszonego Łowiczanina. Od nr 45 (1918) pismo ukazuje się pod tyt.: Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i okolic. Wychodzi co piątek.
R. 2 1918 - do nr 35 - brak nr-ów 16-19, 22-23, 25, 30-33.
Muzeum w Łowiczu (zasób zdigitalizowany w Pracowni Digitalizacji WBP w Łodzi)

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów. R. 2 1918 - do No 35 (134.56 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów / red. Wiktor Pstruszeński.
Łowicz : Wiktor Pstruszeński, 1917-1918 (Łowicz : W. Pstruszeński).
30 cm. Tyg.
R. 1, nr 1 (1917)-R. 2, R. 8 nr 44 (1918).
W 1917 ukazały się nr 1-38.
W 1918 ukazały się nr 1-44.
Od nr 10 (1918) podtyt.: Pismo tygodniowe poświęcone sprawom Łowicza i okolicy.
Od nr 10 (1918) red.: Adam Przybylski.
Od nr 18 (1918) red.: Z. Przybylski.
Od nr 26 (1918) podtyt.: Organ tygodniowy Ziemi Łowickiej.
Od nr 27 (1918) red.: W. Pstruszeński.
Od nr 36 (1918) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek.
Od nr 36 (1918) red.: Felicjan Chyliński.
Od nr 36 (1918) druk: K[arol Jan] Rybacki i S-ka.
Bibliografia Historii Polski XIX i XX Wieku, T. 3 : 1865-1918, wol. 1 s. 603, poz. 2937.
Od nr 36 (1918): przejęto numerację roczników zawieszonego pisma Łowiczanin: R. 2, nr 36 (1918)= R. 8, nr 36 (1918).
Od nr 36 (1918) : Kamilla Trawińska i Karol Jan Rybacki.
We wrześniu 1918 J. K. Rybacki do spółki z Kamillą Trawińską kupił Gazetę Łowicką, której nr 36 oznaczony został jako R. 8. Gazeta Łowicka kontynuowała więc numerację roczników zawieszonego Łowiczanina. Od nr 45 (1918) pismo ukazuje się pod tyt.: Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i okolic. Wychodzi co piątek.
R. 2 1918 - do nr 35 - brak nr-ów 13, 17, 33.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - digitalizacja ; zasób opracowany (pdf) w Pracowni Digitalizacji WBP w Łodzi

Gazeta Łowicka : tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek. [R. 2 =] R. 8 1918 - od No 36 (45.33 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów / red. Wiktor Pstruszeński.
Łowicz : Wiktor Pstruszeński, 1917-1918 (Łowicz : W. Pstruszeński).
30 cm. Tyg.
R. 1, nr 1 (1917)-R. 2, R. 8 nr 44 (1918).
W 1917 ukazały się nr 1-38.
W 1918 ukazały się nr 1-44.
Od nr 10 (1918) podtyt.: Pismo tygodniowe poświęcone sprawom Łowicza i okolicy.
Od nr 10 (1918) red.: Adam Przybylski.
Od nr 18 (1918) red.: Z. Przybylski.
Od nr 26 (1918) podtyt.: Organ tygodniowy Ziemi Łowickiej.
Od nr 27 (1918) red.: W. Pstruszeński.
Od nr 36 (1918) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek.
Od nr 36 (1918) red.: Felicjan Chyliński.
Od nr 36 (1918) druk: K[arol Jan] Rybacki i S-ka.
Bibliografia Historii Polski XIX i XX Wieku, T. 3 : 1865-1918, wol. 1 s. 603, poz. 2937.
Od nr 36 (1918): przejęto numerację roczników zawieszonego pisma Łowiczanin: R. 2, nr 36 (1918)= R. 8, nr 36 (1918).
Od nr 36 (1918) : Kamilla Trawińska i Karol Jan Rybacki.
We wrześniu 1918 J. K. Rybacki do spółki z Kamillą Trawińską kupił Gazetę Łowicką, której nr 36 oznaczony został jako R. 8. Gazeta Łowicka kontynuowała więc numerację roczników zawieszonego Łowiczanina. Od nr 45 (1918) pismo ukazuje się pod tyt.: Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i okolic. Wychodzi co piątek.
[R. 2 =] R. 8 1918 - od nr 36 - do nr 41.
Muzeum w Łowiczu (zasób zdigitalizowany w Pracowni Digitalizacji WBP w Łodzi)

Gazeta Łowicka : tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek. [R. 2 =] R. 8 1918 - od No 36 (66.34 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów / red. Wiktor Pstruszeński.
Łowicz : Wiktor Pstruszeński, 1917-1918 (Łowicz : W. Pstruszeński).
30 cm. Tyg.
R. 1, nr 1 (1917)-R. 2, R. 8 nr 44 (1918).
W 1917 ukazały się nr 1-38.
W 1918 ukazały się nr 1-44.
Od nr 10 (1918) podtyt.: Pismo tygodniowe poświęcone sprawom Łowicza i okolicy.
Od nr 10 (1918) red.: Adam Przybylski.
Od nr 18 (1918) red.: Z. Przybylski.
Od nr 26 (1918) podtyt.: Organ tygodniowy Ziemi Łowickiej.
Od nr 27 (1918) red.: W. Pstruszeński.
Od nr 36 (1918) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek.
Od nr 36 (1918) red.: Felicjan Chyliński.
Od nr 36 (1918) druk: K[arol Jan] Rybacki i S-ka.
Bibliografia Historii Polski XIX i XX Wieku, T. 3 : 1865-1918, wol. 1 s. 603, poz. 2937.
Od nr 36 (1918): przejęto numerację roczników zawieszonego pisma Łowiczanin: R. 2, nr 36 (1918)= R. 8, nr 36 (1918).
Od nr 36 (1918) : Kamilla Trawińska i Karol Jan Rybacki.
We wrześniu 1918 J. K. Rybacki do spółki z Kamillą Trawińską kupił Gazetę Łowicką, której nr 36 oznaczony został jako R. 8. Gazeta Łowicka kontynuowała więc numerację roczników zawieszonego Łowiczanina. Od nr 45 (1918) pismo ukazuje się pod tyt.: Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i okolic. Wychodzi co piątek.
[R. 2 =] R. 8 1918 - od nr 36 - do nr 44.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - digitalizacja ; zasób opracowany (pdf) w Pracowni Digitalizacji WBP w Łodzi

Wyświetl Num 
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download