Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Większość z nich dostępna jest w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

 

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 


Czasopisma
Do góry

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew - dostępne również online w Bibliotece Cyfrowej WBP w Łodzi pod adresem: bc.wbp.lodz.pl

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew. R. 2 1933 (60.03 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew / red. Stanisław Leszczyc-Przywara.
Łowicz : [Powiatowy] Komitet [Regionalny w Łowiczu BBWR], 1933-1936 (Łowicz : K. Rybacki).
33 cm. Tyg.
R. 2, nr 1=36 (11 list. 1933)- R. 5, nr 44 (1936).
Od R. 2, nr 1=36 (1933): stała rubryka: Życie Łowickie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933): stałe rubryki: Życie Łowickie, Życie Kutnowskie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933) red.: Jan Czarnowski.
Od R. 2, nr 3=38 (1933) red.: Jan Wagner.
R. 2, nr 8=43 (1933) druk.: Zakł. Druk. Sejmiku Radomskiego i S-ki.
Od R. 3, nr 1 (1934) druk.: Druk.[arnia] K.[arola] Rybackiego w Łowiczu.
Od R. 3, nr 5 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz-Sochaczew.
Od R. 3, nr 5 (1934) przestała ukazywać się stała rubryka: Życie Kutnowskie.
Od R. 3, nr 9 (1934) red.: Daniel Puchalski.
Od R. 3, nr 14 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz.
Od R. 3, nr 14 (1934) brak stałych rubryk: Życie Łowickie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 3, nr 37 (1934) red.: H. Grodziszewski.
Od R. 3, nr 50 (1934) red.: Stanisław Olesiak.

W R. 4, nr 2-nr 14 (1935) red. Zygmunt Kośmider. Od R. 4, nr 15 (1935) red. Komitet.
Od R. 4, nr 51 (1935) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy.
R. 5, nr 1- R. 5, nr 29 (1936) stała rubryka: Kronika powiatu i miasta.
Od R. 5, nr 30 (1936) stała rubryka: Kronika.
R. 3, nr 11 (1934) zawiera: Strzelecka Gromada Jednodniówka Związku Strzeleckiego Powiatu Łowickiego 19 marca 1934 r.
Tygodnik kontynuował numerację roczników zawieszonego Życia Łowickiego.
W 1933 obok numeracji ciągłej zeszytów w nawiasie numeracja zeszytów zawieszonego Życia Łowickiego R. 2, nr 1=36.
W latach 1933-1935 dodatek stały: Głos Nauczycielstwa Obw. Łowickiego. Organ Odziałów Powiatowych Związku Nuczycielstwa Polskiego w Kutnie, Łowiczu i Sochaczewie pod redakcją Zarządu Oddz. Pow. Z. N. P. w Łowiczu.
Do R. 2, nr 7=42 (1933) : Dodatek Literacko-Naukowy.
R. 4, nr 20 (13. maja 1935) : Wydanie Nadzwyczajne (w całości poświęcone życiu i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Od R. 2, nr 3=38 (1933) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 11 (1934) / Franciszek Gliwicz ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 37 (1934) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).


Muzeum w Łowiczu (zasób zdigitalizowany w Pracowni Digitalizacji WiMBP w Łodzi)

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew. R. 3 1934 (374.39 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew / red. Stanisław Leszczyc-Przywara.
Łowicz : [Powiatowy] Komitet [Regionalny w Łowiczu BBWR], 1933-1936 (Łowicz : K. Rybacki).
33 cm. Tyg.
R. 2, nr 1=36 (11 list. 1933)- R. 5, nr 44 (1936).
Od R. 2, nr 1=36 (1933): stała rubryka: Życie Łowickie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933): stałe rubryki: Życie Łowickie, Życie Kutnowskie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933) red.: Jan Czarnowski.
Od R. 2, nr 3=38 (1933) red.: Jan Wagner.
R. 2, nr 8=43 (1933) druk.: Zakł. Druk. Sejmiku Radomskiego i S-ki.
Od R. 3, nr 1 (1934) druk.: Druk.[arnia] K.[arola] Rybackiego w Łowiczu.
Od R. 3, nr 5 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz-Sochaczew.
Od R. 3, nr 5 (1934) przestała ukazywać się stała rubryka: Życie Kutnowskie.
Od R. 3, nr 9 (1934) red.: Daniel Puchalski.
Od R. 3, nr 14 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz.
Od R. 3, nr 14 (1934) brak stałych rubryk: Życie Łowickie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 3, nr 37 (1934) red.: H. Grodziszewski.
Od R. 3, nr 50 (1934) red.: Stanisław Olesiak.

W R. 4, nr 2-nr 14 (1935) red. Zygmunt Kośmider. Od R. 4, nr 15 (1935) red. Komitet.
Od R. 4, nr 51 (1935) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy.
R. 5, nr 1- R. 5, nr 29 (1936) stała rubryka: Kronika powiatu i miasta.
Od R. 5, nr 30 (1936) stała rubryka: Kronika.
R. 3, nr 11 (1934) zawiera: Strzelecka Gromada Jednodniówka Związku Strzeleckiego Powiatu Łowickiego 19 marca 1934 r.
Tygodnik kontynuował numerację roczników zawieszonego Życia Łowickiego.
W 1933 obok numeracji ciągłej zeszytów w nawiasie numeracja zeszytów zawieszonego Życia Łowickiego R. 2, nr 1=36.
W latach 1933-1935 dodatek stały: Głos Nauczycielstwa Obw. Łowickiego. Organ Odziałów Powiatowych Związku Nuczycielstwa Polskiego w Kutnie, Łowiczu i Sochaczewie pod redakcją Zarządu Oddz. Pow. Z. N. P. w Łowiczu.
Do R. 2, nr 7=42 (1933) : Dodatek Literacko-Naukowy.
R. 4, nr 20 (13. maja 1935) : Wydanie Nadzwyczajne (w całości poświęcone życiu i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Od R. 2, nr 3=38 (1933) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 11 (1934) / Franciszek Gliwicz ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 37 (1934) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).


Muzeum w Łowiczu (zasób zdigitalizowany w Pracowni Digitalizacji WiMBP w Łodzi)

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz. R. 4 1935 - 1 kwartał (129.80 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew / red. Stanisław Leszczyc-Przywara.
Łowicz : [Powiatowy] Komitet [Regionalny w Łowiczu BBWR], 1933-1936 (Łowicz : K. Rybacki).
33 cm. Tyg.
R. 2, nr 1=36 (11 list. 1933)- R. 5, nr 44 (1936).
Od R. 2, nr 1=36 (1933): stała rubryka: Życie Łowickie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933): stałe rubryki: Życie Łowickie, Życie Kutnowskie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933) red.: Jan Czarnowski.
Od R. 2, nr 3=38 (1933) red.: Jan Wagner.
R. 2, nr 8=43 (1933) druk.: Zakł. Druk. Sejmiku Radomskiego i S-ki.
Od R. 3, nr 1 (1934) druk.: Druk.[arnia] K.[arola] Rybackiego w Łowiczu.
Od R. 3, nr 5 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz-Sochaczew.
Od R. 3, nr 5 (1934) przestała ukazywać się stała rubryka: Życie Kutnowskie.
Od R. 3, nr 9 (1934) red.: Daniel Puchalski.
Od R. 3, nr 14 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz.
Od R. 3, nr 14 (1934) brak stałych rubryk: Życie Łowickie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 3, nr 37 (1934) red.: H. Grodziszewski.
Od R. 3, nr 50 (1934) red.: Stanisław Olesiak.

W R. 4, nr 2-nr 14 (1935) red. Zygmunt Kośmider. Od R. 4, nr 15 (1935) red. Komitet.
Od R. 4, nr 51 (1935) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy.
R. 5, nr 1- R. 5, nr 29 (1936) stała rubryka: Kronika powiatu i miasta.
Od R. 5, nr 30 (1936) stała rubryka: Kronika.
R. 3, nr 11 (1934) zawiera: Strzelecka Gromada Jednodniówka Związku Strzeleckiego Powiatu Łowickiego 19 marca 1934 r.
Tygodnik kontynuował numerację roczników zawieszonego Życia Łowickiego.
W 1933 obok numeracji ciągłej zeszytów w nawiasie numeracja zeszytów zawieszonego Życia Łowickiego R. 2, nr 1=36.
W latach 1933-1935 dodatek stały: Głos Nauczycielstwa Obw. Łowickiego. Organ Odziałów Powiatowych Związku Nuczycielstwa Polskiego w Kutnie, Łowiczu i Sochaczewie pod redakcją Zarządu Oddz. Pow. Z. N. P. w Łowiczu.
Do R. 2, nr 7=42 (1933) : Dodatek Literacko-Naukowy.
R. 4, nr 20 (13. maja 1935) : Wydanie Nadzwyczajne (w całości poświęcone życiu i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Od R. 2, nr 3=38 (1933) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 11 (1934) / Franciszek Gliwicz ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 37 (1934) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).

Zasób i digitalizacja: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz. R. 4 1935 - 2 kwartał (125.97 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew / red. Stanisław Leszczyc-Przywara.
Łowicz : [Powiatowy] Komitet [Regionalny w Łowiczu BBWR], 1933-1936 (Łowicz : K. Rybacki).
33 cm. Tyg.
R. 2, nr 1=36 (11 list. 1933)- R. 5, nr 44 (1936).
Od R. 2, nr 1=36 (1933): stała rubryka: Życie Łowickie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933): stałe rubryki: Życie Łowickie, Życie Kutnowskie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933) red.: Jan Czarnowski.
Od R. 2, nr 3=38 (1933) red.: Jan Wagner.
R. 2, nr 8=43 (1933) druk.: Zakł. Druk. Sejmiku Radomskiego i S-ki.
Od R. 3, nr 1 (1934) druk.: Druk.[arnia] K.[arola] Rybackiego w Łowiczu.
Od R. 3, nr 5 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz-Sochaczew.
Od R. 3, nr 5 (1934) przestała ukazywać się stała rubryka: Życie Kutnowskie.
Od R. 3, nr 9 (1934) red.: Daniel Puchalski.
Od R. 3, nr 14 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz.
Od R. 3, nr 14 (1934) brak stałych rubryk: Życie Łowickie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 3, nr 37 (1934) red.: H. Grodziszewski.
Od R. 3, nr 50 (1934) red.: Stanisław Olesiak.

W R. 4, nr 2-nr 14 (1935) red. Zygmunt Kośmider. Od R. 4, nr 15 (1935) red. Komitet.
Od R. 4, nr 51 (1935) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy.
R. 5, nr 1- R. 5, nr 29 (1936) stała rubryka: Kronika powiatu i miasta.
Od R. 5, nr 30 (1936) stała rubryka: Kronika.
R. 3, nr 11 (1934) zawiera: Strzelecka Gromada Jednodniówka Związku Strzeleckiego Powiatu Łowickiego 19 marca 1934 r.
Tygodnik kontynuował numerację roczników zawieszonego Życia Łowickiego.
W 1933 obok numeracji ciągłej zeszytów w nawiasie numeracja zeszytów zawieszonego Życia Łowickiego R. 2, nr 1=36.
W latach 1933-1935 dodatek stały: Głos Nauczycielstwa Obw. Łowickiego. Organ Odziałów Powiatowych Związku Nuczycielstwa Polskiego w Kutnie, Łowiczu i Sochaczewie pod redakcją Zarządu Oddz. Pow. Z. N. P. w Łowiczu.
Do R. 2, nr 7=42 (1933) : Dodatek Literacko-Naukowy.
R. 4, nr 20 (13. maja 1935) : Wydanie Nadzwyczajne (w całości poświęcone życiu i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Od R. 2, nr 3=38 (1933) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 11 (1934) / Franciszek Gliwicz ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 37 (1934) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).

Zasób i digitalizacja: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz. R. 4 1935 - 3 kwartał (118.40 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew / red. Stanisław Leszczyc-Przywara.
Łowicz : [Powiatowy] Komitet [Regionalny w Łowiczu BBWR], 1933-1936 (Łowicz : K. Rybacki).
33 cm. Tyg.
R. 2, nr 1=36 (11 list. 1933)- R. 5, nr 44 (1936).
Od R. 2, nr 1=36 (1933): stała rubryka: Życie Łowickie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933): stałe rubryki: Życie Łowickie, Życie Kutnowskie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933) red.: Jan Czarnowski.
Od R. 2, nr 3=38 (1933) red.: Jan Wagner.
R. 2, nr 8=43 (1933) druk.: Zakł. Druk. Sejmiku Radomskiego i S-ki.
Od R. 3, nr 1 (1934) druk.: Druk.[arnia] K.[arola] Rybackiego w Łowiczu.
Od R. 3, nr 5 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz-Sochaczew.
Od R. 3, nr 5 (1934) przestała ukazywać się stała rubryka: Życie Kutnowskie.
Od R. 3, nr 9 (1934) red.: Daniel Puchalski.
Od R. 3, nr 14 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz.
Od R. 3, nr 14 (1934) brak stałych rubryk: Życie Łowickie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 3, nr 37 (1934) red.: H. Grodziszewski.
Od R. 3, nr 50 (1934) red.: Stanisław Olesiak.

W R. 4, nr 2-nr 14 (1935) red. Zygmunt Kośmider. Od R. 4, nr 15 (1935) red. Komitet.
Od R. 4, nr 51 (1935) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy.
R. 5, nr 1- R. 5, nr 29 (1936) stała rubryka: Kronika powiatu i miasta.
Od R. 5, nr 30 (1936) stała rubryka: Kronika.
R. 3, nr 11 (1934) zawiera: Strzelecka Gromada Jednodniówka Związku Strzeleckiego Powiatu Łowickiego 19 marca 1934 r.
Tygodnik kontynuował numerację roczników zawieszonego Życia Łowickiego.
W 1933 obok numeracji ciągłej zeszytów w nawiasie numeracja zeszytów zawieszonego Życia Łowickiego R. 2, nr 1=36.
W latach 1933-1935 dodatek stały: Głos Nauczycielstwa Obw. Łowickiego. Organ Odziałów Powiatowych Związku Nuczycielstwa Polskiego w Kutnie, Łowiczu i Sochaczewie pod redakcją Zarządu Oddz. Pow. Z. N. P. w Łowiczu.
Do R. 2, nr 7=42 (1933) : Dodatek Literacko-Naukowy.
R. 4, nr 20 (13. maja 1935) : Wydanie Nadzwyczajne (w całości poświęcone życiu i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Od R. 2, nr 3=38 (1933) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 11 (1934) / Franciszek Gliwicz ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 37 (1934) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).

Zasób i digitalizacja: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz. R. 4 1935 - 4 kwartał (120.49 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew / red. Stanisław Leszczyc-Przywara.
Łowicz : [Powiatowy] Komitet [Regionalny w Łowiczu BBWR], 1933-1936 (Łowicz : K. Rybacki).
33 cm. Tyg.
R. 2, nr 1=36 (11 list. 1933)- R. 5, nr 44 (1936).
Od R. 2, nr 1=36 (1933): stała rubryka: Życie Łowickie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933): stałe rubryki: Życie Łowickie, Życie Kutnowskie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933) red.: Jan Czarnowski.
Od R. 2, nr 3=38 (1933) red.: Jan Wagner.
R. 2, nr 8=43 (1933) druk.: Zakł. Druk. Sejmiku Radomskiego i S-ki.
Od R. 3, nr 1 (1934) druk.: Druk.[arnia] K.[arola] Rybackiego w Łowiczu.
Od R. 3, nr 5 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz-Sochaczew.
Od R. 3, nr 5 (1934) przestała ukazywać się stała rubryka: Życie Kutnowskie.
Od R. 3, nr 9 (1934) red.: Daniel Puchalski.
Od R. 3, nr 14 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz.
Od R. 3, nr 14 (1934) brak stałych rubryk: Życie Łowickie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 3, nr 37 (1934) red.: H. Grodziszewski.
Od R. 3, nr 50 (1934) red.: Stanisław Olesiak.

W R. 4, nr 2-nr 14 (1935) red. Zygmunt Kośmider. Od R. 4, nr 15 (1935) red. Komitet.
Od R. 4, nr 51 (1935) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy.
R. 5, nr 1- R. 5, nr 29 (1936) stała rubryka: Kronika powiatu i miasta.
Od R. 5, nr 30 (1936) stała rubryka: Kronika.
R. 3, nr 11 (1934) zawiera: Strzelecka Gromada Jednodniówka Związku Strzeleckiego Powiatu Łowickiego 19 marca 1934 r.
Tygodnik kontynuował numerację roczników zawieszonego Życia Łowickiego.
W 1933 obok numeracji ciągłej zeszytów w nawiasie numeracja zeszytów zawieszonego Życia Łowickiego R. 2, nr 1=36.
W latach 1933-1935 dodatek stały: Głos Nauczycielstwa Obw. Łowickiego. Organ Odziałów Powiatowych Związku Nuczycielstwa Polskiego w Kutnie, Łowiczu i Sochaczewie pod redakcją Zarządu Oddz. Pow. Z. N. P. w Łowiczu.
Do R. 2, nr 7=42 (1933) : Dodatek Literacko-Naukowy.
R. 4, nr 20 (13. maja 1935) : Wydanie Nadzwyczajne (w całości poświęcone życiu i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Od R. 2, nr 3=38 (1933) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 11 (1934) / Franciszek Gliwicz ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 37 (1934) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).

Zasób i digitalizacja: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz. R. 5 1936 (223.51 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew / red. Stanisław Leszczyc-Przywara.
Łowicz : [Powiatowy] Komitet [Regionalny w Łowiczu BBWR], 1933-1936 (Łowicz : K. Rybacki).
33 cm. Tyg.
R. 2, nr 1=36 (11 list. 1933)- R. 5, nr 44 (1936).
Od R. 2, nr 1=36 (1933): stała rubryka: Życie Łowickie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933): stałe rubryki: Życie Łowickie, Życie Kutnowskie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 2, nr 2=37 (1933) red.: Jan Czarnowski.
Od R. 2, nr 3=38 (1933) red.: Jan Wagner.
R. 2, nr 8=43 (1933) druk.: Zakł. Druk. Sejmiku Radomskiego i S-ki.
Od R. 3, nr 1 (1934) druk.: Druk.[arnia] K.[arola] Rybackiego w Łowiczu.
Od R. 3, nr 5 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz-Sochaczew.
Od R. 3, nr 5 (1934) przestała ukazywać się stała rubryka: Życie Kutnowskie.
Od R. 3, nr 9 (1934) red.: Daniel Puchalski.
Od R. 3, nr 14 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz.
Od R. 3, nr 14 (1934) brak stałych rubryk: Życie Łowickie, Życie Sochaczewskie.
Od R. 3, nr 37 (1934) red.: H. Grodziszewski.
Od R. 3, nr 50 (1934) red.: Stanisław Olesiak.

W R. 4, nr 2-nr 14 (1935) red. Zygmunt Kośmider. Od R. 4, nr 15 (1935) red. Komitet.
Od R. 4, nr 51 (1935) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy.
R. 5, nr 1- R. 5, nr 29 (1936) stała rubryka: Kronika powiatu i miasta.
Od R. 5, nr 30 (1936) stała rubryka: Kronika.
R. 3, nr 11 (1934) zawiera: Strzelecka Gromada Jednodniówka Związku Strzeleckiego Powiatu Łowickiego 19 marca 1934 r.
Tygodnik kontynuował numerację roczników zawieszonego Życia Łowickiego.
W 1933 obok numeracji ciągłej zeszytów w nawiasie numeracja zeszytów zawieszonego Życia Łowickiego R. 2, nr 1=36.
W latach 1933-1935 dodatek stały: Głos Nauczycielstwa Obw. Łowickiego. Organ Odziałów Powiatowych Związku Nuczycielstwa Polskiego w Kutnie, Łowiczu i Sochaczewie pod redakcją Zarządu Oddz. Pow. Z. N. P. w Łowiczu.
Do R. 2, nr 7=42 (1933) : Dodatek Literacko-Naukowy.
R. 4, nr 20 (13. maja 1935) : Wydanie Nadzwyczajne (w całości poświęcone życiu i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Od R. 2, nr 3=38 (1933) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 11 (1934) / Franciszek Gliwicz ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).
Od R. 3, nr 37 (1934) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).


Muzeum w Łowiczu (zasób zdigitalizowany w Pracowni Digitalizacji WiMBP w Łodzi)

Wyświetl Num 
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download