Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Większość z nich dostępna jest w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

 

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 


Czasopisma
Do góry

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God - dostępne również online w Bibliotece Cyfrowej WBP w Łodzi pod adresem: bc.wbp.lodz.pl

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1889 God (55.03 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1889 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1890 God (55.64 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1890 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1893 God (62.54 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1893 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1894 God (29.60 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1894 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1896 God (80.89 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1896 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1901 God (86.22 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1901 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1902 God (67.37 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1902 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1904 God (46.71 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1904 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1906 God (49.40 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1906 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1907 God (48.10 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1907 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1908 God (51.50 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1908 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1909 God (52.02 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1909 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1910 God (42.83 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1910 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1911 God (52.32 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1911 1296-A W KZ MW

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1912 God (49.02 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God.
Petrokov" : [s.n.] (Petrokov" : Gubernskaja Tipografija).
32 cm. Rocz.
Opis na podst.: 1889.
Tyt. wg. nagł.
Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni.
W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi.
Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet).
 R. 1912 1296-A W KZ MW

Wyświetl Num 
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download