Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Większość z nich dostępna jest w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

 

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 


Czasopisma
Do góry

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny... - dostępne również online w Bibliotece Cyfrowej WBP w Łodzi pod adresem: bc.wbp.lodz.pl

29. Geschäftsbericht 1939 (3.67 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za 13-ty rok operacyjny 1923 (2.28 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za 14-ty rok operacyjny 1924 (2.13 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za 15-ty rok operacyjny 1925 (2.16 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za 16-ty rok operacyjny 1926 (2.52 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za 7-my rok operacyjny 1917 (7.04 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie za 20-ty rok operacyjny od 1-go stycznia do 31-go grudnia 1930 roku (4.54 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie za 21-szy rok operacyjny od 1-go stycznia do 31-go grudnia 1931 roku = Rapport 21-ère pour l'Exercice 1. I. - 31. XII. 1931 (5.48 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie za 23-ci rok operacyjny 1933 = Rapport pour le 23-ième exercice 1933 (4.90 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie za 25-ty rok operacyjny 1935 = Rapport pour le 25-ème exercice 1935 (5.89 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie za 26-ty rok operacyjny 1936 = Rapport pour le 26-ème exercice 1936 (5.97 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie za 27-my rok operacyjny 1937 = Rapport pour le 27-ème exercice 1937 (5.92 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Sprawozdanie za 28-my rok operacyjny 1938 = Rapport pour le 28-ème exercice 1938 (6.12 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny...

Zgierz : [Elektrownia Zgierska, 1912-1939].

28 cm.

Rocznik.

Opis na podst.: 7 r. operac. (1917) (wyd. 1918).

W 20 r. operac. (1930) zmiana tyt.: Sprawozdanie : za rok operacyjny...

W 21 r. operac. (1931) dod. tyt.: Rapport : pour l'Exercice...

W 29 r. operac. (1939) zmiana tyt.: Geschäftsbericht.

Tyt. i tekst równol. pol., franc. od 21 r. operac. (1931).

Tyt. i tekst w jęz. niem. od 29 r. operac. (1939).

7233-A

Wyświetl Num 
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download