Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Większość z nich dostępna jest w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

 

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 


Czasopisma
Do góry

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi - dostępne również online w Bibliotece Cyfrowej WBP w Łodzi pod adresem: bc.wbp.lodz.pl

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1926 (34.59 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1927 (222.65 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

Brak nr: 3, 7-11, 15.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1928 (348.51 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

Brak nr 24.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1929 (356.57 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1930 (237.27 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1931 (188.70 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1932 (139.08 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1933 (137.78 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1934 (130.65 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1935 (185.12 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1936 (144.17 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1937 (147.02 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1938 (139.71 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

536-A PR

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. R. 1939 (83.17 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi / red. nacz. Józef Sachs.

Łódź : Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi, 1926-1939 (Łódź : Druk. Kultura).

30 cm. Miesięcznik. Wychodzi 1 każdego miesiąca, 1934, nr 1 - 1939, nr 8.
Dwutygodnik. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca, 1926-1933.

Numeracja: R. 1, nr 1 (1 listopada 1926) - R. 14, nr 8 (1 sierpnia 1939).

Od nr 4 (15 grudnia 1926): Druk. Państwowa.
Od nr 12 (15 czerwca 1927) tyt. równol. w jęz. ang., fr., niem.
Od nr 21 (1 listopada 1927) podtyt. okł.: dwutygodnik poświęcony sprawom handlu i propagandy gospodarczej.
Od nr 18/19 (1 października 1930): Zakład Graf. "Kompas".
Nr 8-9 (15 kwietnia-1 maja 1931): / [red. Mieczysław Kołtoński].
Od nr 10/11 (1 czerwca 1931) : / [red. nacz. Mieczysław Hertz].
R. 10, grudzień 1935 Numer jubileuszowy wydany na 10-lecie Stowarzyszenia Kupców m. Łodzi 1925-1935 (zawiera 92 s.).
Współwyd. dod. spec. do: 1928 w jęz. niem., fr., ang.

Brak nr 1.

536-A PR

Wyświetl Num 
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download