Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Większość z nich dostępna jest w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

 

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 


Czasopisma
Do góry

Wieś : tygodnik kulturalno-społeczny : organ Związku Samopomocy Chłopskiej - dostępne również online w Bibliotece Cyfrowej WBP w Łodzi pod adresem: bc.wbp.lodz.pl

Wieś : tygodnik kulturalno-społeczny : organ Związku Samopomocy Chłopskiej. R. 2 1945 (235.31 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Wieś : tygodnik kulturalno-społeczny : organ Związku Samopomocy Chłopskiej / [red. Jan Aleksander Król].

Lublin ; Łódź ; Warszawa : "Czytelnik", 1944-1954.

43 cm.

Tyg., 1945, nr 11-.

Dwutyg., 1945, nr 2-nr 10.

Tyg., 1944-1945, nr 1.

Tyt. wg nagł.

Numeracja: R. 1, nr 1/2 (15 paźdz. 1944) - R. 11, nr 13 = 451 (28 mar. 1954).

Od R. 2, nr 3 (23 kwietnia 1945) format 46 cm.
Od R. 2, nr 3=10 (23 kwietnia 1945) podtyt.: dwutygodnik kulturalno-społeczny : organ Związku Samopomocy Chłopskiej.
Od R. 2, nr 7/8=14/15 (2 września 1945) podtyt.: dwutygodnik społeczno-literacki.
Od R. 2, nr 11=18 (7 paździenika) podtyt.: tygodnik społeczno-literacki.
Od R. 3, nr 31 (11 sierpnia 1946) wyd. : Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej.
Od 1944-1945, nr 1 ukazywało się w Lublinie, od 1945, nr 2-1949, nr 35/36 wyd. i red. w Łodzi, od nru 37 w Warszawie.

Od 1945: / organ Związku Samopomocy Chłopskiej.

Od 1949 format 54 cm.

Red. nacz. : Jan Aleksander Król.

W roku 1954 nastąpiło połączenie pism "Wieś" i "Przegląd Kulturalny" pod tytułem: "Przegląd Kulturalny".

T.2 1945 1736-A KZ

Wieś : tygodnik społeczno-literacki. R. 3 1946 (652.52 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Wieś : tygodnik kulturalno-społeczny : organ Związku Samopomocy Chłopskiej / [red. Jan Aleksander Król].

Lublin ; Łódź ; Warszawa : "Czytelnik", 1944-1954.

43 cm.

Tyg., 1945, nr 11-.

Dwutyg., 1945, nr 2-nr 10.

Tyg., 1944-1945, nr 1.

Tyt. wg nagł.

Numeracja: R. 1, nr 1/2 (15 paźdz. 1944) - R. 11, nr 13 = 451 (28 mar. 1954).

Od R. 2, nr 3 (23 kwietnia 1945) format 46 cm.
Od R. 2, nr 3=10 (23 kwietnia 1945) podtyt.: dwutygodnik kulturalno-społeczny : organ Związku Samopomocy Chłopskiej.
Od R. 2, nr 7/8=14/15 (2 września 1945) podtyt.: dwutygodnik społeczno-literacki.
Od R. 2, nr 11=18 (7 paździenika) podtyt.: tygodnik społeczno-literacki.
Od R. 3, nr 31 (11 sierpnia 1946) wyd. : Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej.
Od 1944-1945, nr 1 ukazywało się w Lublinie, od 1945, nr 2-1949, nr 35/36 wyd. i red. w Łodzi, od nru 37 w Warszawie.

Od 1945: / organ Związku Samopomocy Chłopskiej.

Od 1949 format 54 cm.

Red. nacz. : Jan Aleksander Król.

W roku 1954 nastąpiło połączenie pism "Wieś" i "Przegląd Kulturalny" pod tytułem: "Przegląd Kulturalny".

T.3 1946 1736-A KZ

Wieś : tygodnik społeczno-literacki. R. 4 1947 (712.56 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Wieś : tygodnik kulturalno-społeczny : organ Związku Samopomocy Chłopskiej / [red. Jan Aleksander Król].

Lublin ; Łódź ; Warszawa : "Czytelnik", 1944-1954.

43 cm.

Tyg., 1945, nr 11-.

Dwutyg., 1945, nr 2-nr 10.

Tyg., 1944-1945, nr 1.

Tyt. wg nagł.

Numeracja: R. 1, nr 1/2 (15 paźdz. 1944) - R. 11, nr 13 = 451 (28 mar. 1954).

Od R. 2, nr 3 (23 kwietnia 1945) format 46 cm.
Od R. 2, nr 3=10 (23 kwietnia 1945) podtyt.: dwutygodnik kulturalno-społeczny : organ Związku Samopomocy Chłopskiej.
Od R. 2, nr 7/8=14/15 (2 września 1945) podtyt.: dwutygodnik społeczno-literacki.
Od R. 2, nr 11=18 (7 paździenika) podtyt.: tygodnik społeczno-literacki.
Od R. 3, nr 31 (11 sierpnia 1946) wyd. : Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej.
Od 1944-1945, nr 1 ukazywało się w Lublinie, od 1945, nr 2-1949, nr 35/36 wyd. i red. w Łodzi, od nru 37 w Warszawie.

Od 1945: / organ Związku Samopomocy Chłopskiej.

Od 1949 format 54 cm.

Red. nacz. : Jan Aleksander Król.

W roku 1954 nastąpiło połączenie pism "Wieś" i "Przegląd Kulturalny" pod tytułem: "Przegląd Kulturalny".

T.4 1947 1736-A KZ

Wyświetl Num 
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download