Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Większość z nich dostępna jest w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

 

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 


Fotografie
Do góry

Archiv Ostlandbild

Heldengedenken a. d. Gräberberg 1941 (1.12 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Litzmannstadt : Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, [1941].

1 fot. ; 13x17,8 cm.

Tytuł z rewersu.
Z prawej strony u dołu pieczęć: "Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, Litzmannstadt, Adolf-Hitler-Str. 145, Fernruf 270-33".
W góry z lewej pieczęć: "Aufn. Nr. 5948, Urheberrecht und Urhebervermerk Ostlandbild-Litzmannstadt".
Dopisek ołówkiem: "(Kreuz 1939)".

Cmentarze wojenne - Polska - 1914-1918 r. - ikonografia

Niemcy za granicą - Polska - 1939-1945 r. - ikonografia

Stara Gadka (woj. łódzkie) - 1939-1945 r. - ikonografia

Stara Gadka (woj. łódzkie) - cmentarze - 1914-1918 r. - ikonografia

FAO 4/22 PR

Fotografia przedstawia uroczystości na cmentarzu wojennym w Gadce Starej. Pod pomnikiem stojąca grupa osób (w tym dziewcząt w mundurkach). Na pierwszym planie brzozowy krzyż z tablicą upamiętniającą Niemców poległych 7 września 1939 r.

Heldengedenken deutscher Jugend aus Lodsch auf dem Gräberberg 1935 (1.12 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Litzmannstadt : Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, [ca 1940].

1 fot. ; 13x17,9 cm.

Tytuł z rewersu.
Pośrodku pieczęć: "Aufn.. Nr. 780, Urheberrecht und Urhebervermerk Ostlandbild-Litzmannstadt".
Z prawej strony u dołu pieczęć: "Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, Litzmannstadt, Adolf-Hitler-Str. 145, Fernruf 270-33".

Cmentarze wojenne - Polska - 1914-1918 r. - ikonografia

Niemcy za granicą - Polska - 1918-1939 r. - ikonografia

Stara Gadka (woj. łódzkie) - 1918-1939 r. - ikonografia

Stara Gadka (woj. łódzkie) - cmentarze - 1914-1918 r. - ikonografia

FAO 4/12 PR

Fotografia przedstawia uroczystości pod pomnikiem na cmentarzu wojennym w Gadce Starej w 1935 r. Widoczny napis na pomniku: "Hier ruhen in Gott 2000 tapfere Krieger" (tu spoczywa w Bogu 2000 dzielnych wojowników). Pod pomnikiem stoi grupa młodzieży w mundurkach z flagami z symbolami strzały oraz z bębenkami.

Heldengedenkfeier a. d. Gräberberg = Volksdeutsche Heldengedenkfeier 1937 auf dem Gräberberg (1.24 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Litzmannstadt : Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, [ca 1940].

1 fot. ; 12,7x17,7 cm.

Tytuł z rewersu.
Tytuł odmienny z podpisu na karcie.
Z prawej strony u dołu pieczęć: "Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, Litzmannstadt, Adolf-Hitler-Str. 145, Fernruf 270-33".
Po lewej stronie u góry pieczęć: "Aufn.. Nr. ..., Urheberrecht und Urhebervermerk Ostlandbild-Litzmannstadt".

Cmentarze wojenne - Polska - 1914-1918 r. - ikonografia

Niemcy za granicą - Polska - 1918-1939 r. - ikonografia

Stara Gadka (woj. łódzkie) - 1918-1939 r. - ikonografia

Stara Gadka (woj. łódzkie) - cmentarze - 1914-1918 r. - ikonografia

FAO 4/13 PR

Fotografia przedstawia uroczystości pod pomnikiem na cmentarzu wojennym w Gadce Starej w 1937 r. Widoczna grupa ludności niemieckiej, w tym młodzieży z flagami.

Heldengräber in Pabianice (1.21 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Litzmannstadt : Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, [1942].

1 fot. ; 12,7x17,8 cm.

Tytuł z rewersu.
Z prawej strony u dołu pieczęć: "Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, Litzmannstadt, Adolf-Hitler-Str. 145, Fernruf 270-33".
U góry z lewej strony pieczęć: "Aufn. Nr. H 672, Urheberrecht und Urhebervermerk Ostlandbild-Litzmannstadt".
Dopisek: "1942".

Cmentarze wojenne - Polska - 1914-1918 r. - ikonografia

Pabianice (woj. łódzkie) - 1939-1945 r. - ikonografia

Pabianice (woj. łódzkie) - cmentarze - 1914-1918 r. - ikonografia

Pabianice (woj. łódzkie) - park Wolności - ikonografia

FAO 4/33 PR

Fotografia przedstawia dawny cmentarz wojenny z I wojny światowej w Pabianicach (nagrobki), ob. Park Wolności.

Henrikow / Litzmannstadt (1.32 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Ostlandbild, Rode und Kiss, [ca 1940].

1 fot. ; 12,9x17,9 cm.

Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Pod tytułem z lewej strony w polu Urheber: "Ostlandbild : Rode u. Kiss".

Tytuł z karty archiw. (pole Titel).

W polu Neg.-Nr.: 6118.

Łódź (woj. łódzkie) - Henryków - 1939-1945 r. - ikonografia

FAO 2/67 PR

Fotografia przedstawia widok osady Henryków (ob. część dzielnicy Widzew).

Herbst, Litzmannstadt (1.29 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Alfred Kiss, [ca 1940].

1 fot. ; 17,5x12,9 cm.

Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Pod tytułem z lewej strony w polu Urheber: "Alfred Kiss, Litzmannstadt".

Przy tytule dopisek ołówkiem: "Edward (1844-1921)".

Tytuł z karty archiw. (pole Titel).

Herbst, Edward (1844-1921) - ikonografia

FAO 1/16 PR

Fotografia przedstawia portret E. Herbsta, łódzkiego przemysłowca.

HJ. - Litzmannstadt-Land marschiert (1.21 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, [ca 1940].

1 fot. ; 12,9x18,4 cm.

Tytuł z rewersu.

Na górze rewersu z lewej strony pieczęć: "Aufn. Nr. 5117, Urheberrecht und Urhebervermerk Ostlandbild-Litzmannstadt".

Na dole z prawej strony pieczęć: "Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß Litzmannstadt, Adolf-Hitler-Str. 145 Fernruf 270-33".

Niemcy za granicą - Polska - 1939-1945 r. - ikonografia

Łódź (woj. łódzkie) - stosunki etniczne - 1939-1945 r. - ikonografia

FAO 1/89 PR

Fotografia przedstawia maszerujących chłopców z Hitler Jugend.

Hochkreuz auf den Gräberberg / Aufn. Waldemar Rode (1.04 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Litzmannstadt : Waldemar Rode, [ca 1940].

1 fot. ; 17,4x12,6 cm.

Tytuł z rewersu.
Pieczęć: "Aufn. Waldemar Rode, Litzmannstadt, Buschlinie 151".
Nad tytułem: "Neg. Nr. 1581, 1928".
Pod tytułem dopisek ołówkiem: "von Westen".

Cmentarze wojenne - Polska - 1914-1918 r. - ikonografia

Stara Gadka (woj. łódzkie) - 1918-1939 r. - ikonografia

Stara Gadka (woj. łódzkie) - cmentarze - 1914-1918 r. - ikonografia

FAO 4/7 PR

Fotografia przedstawia pomnik na cmentarzu wojennym w Gadce Starej w 1928 r. Widoczny napis "Pro Patria".

Hochweiler : "Ausmarsch" (1.31 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Rode, [ca 1940].

1 fot. ; 12,5x17,8 cm.
Tytuł z z karty archiw. (pole Titel).
Poniżej tytułu w polu Urheber: "Rode".
W polu Neg.-Nr. "1004".
Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Markówka (woj. łódzkie) - 1918-1939 r. - ikonografia

Orkiestry dęte - Polska - 1918-1939 r. - ikonografia

FAO 5/72 PR

Fotografia przedstawia orkiestrę dętą grającą podczas marszu przez pole we wsi Markówka (niem. Hochweiler). Widoczni mężczyźni w mundurach i garniturach, w oddali zabudowania.

Hochweiler : bei der Ernte (1.30 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Rode, [ca 1940].

1 fot. ; 13x17,5 cm.
Tytuł z z karty archiw. (pole Titel).
Poniżej tytułu w polu Urheber: "Rode".
W polu Neg.-Nr. "2936/19".
Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Markówka (woj. łódzkie) - 1918-1939 r. - ikonografia

FAO 5/71 PR

Fotografia przedstawia kobietę z grabiami na polu podczas żniw we wsi Markówka (niem. Hochweiler). Na pierwszym planie wóz ze słomą.

Hochweiler : Erntefeld u. Gehöft (1.33 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Waldemar Rode, [ca 1940].

1 fot. ; 13x17,5 cm.
Tytuł z z karty archiw. (pole Titel).
Poniżej tytułu w polu Urheber: "Waldemar Rode".
W polu Neg.-Nr. "2942/130".
Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Markówka (woj. łódzkie) - 1918-1939 r. - ikonografia

FAO 5/77 PR

Fotografia przedstawia snopy zboża na polu we wsi Markówka (niem. Hochweiler). W oddali widoczne zabudowania.

Hochweiler : Roggenfeld am Walde (1.04 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Waldemar Rode, [ca 1940].

1 fot. ; 12,7x18 cm.

Tytuł z rewersu.
U góry z lewej strony pieczęć: "Copyright by Waldemar Rode, Neg. Nr. 270, Łódź, Nawrot 44".
Skreślenie: "Markówka".

Markówka (woj. łódzkie) - 1918-1939 r. - ikonografia

FAO 5/70 PR

Fotografia pola z dojrzałym zbożem we wsi Markówka (niem. Hochweiler). W oddali las.

Im Lesesaal (1.26 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Ostlandbild, [ca 1940].

1 fot. ; 12,1x17 cm.

Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Pod tytułem z lewej strony w polu Urheber: "Ostlandbild".

Tytuł z karty archiw. (pole Titel).

W polu Neg.-Nr.: 7626.

W polu Archiv-Nr.: 96.

Niemcy za granicą - Polska - 1939-1945 r. - ikonografia

Łódź (woj. łódzkie) - życie codzienne - 1939-1945 r. - ikonografia

FAO 1/72 PR

Fotografia przedstawia dwie kobiety i mężczyznę w mundurze niemieckiego oficera siedzących przy stole. Jedna z kobiet czyta książkę.

J. Kunitzer (1.21 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Alfred Kiss, [ca 1940].

1 fot. ; 17,8x13 cm.

Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Pod tytułem z lewej strony w polu Urheber: "Alfred Kiss, Litzmannstadt".

Tytuł z karty archiw. (pole Titel).

Przy tytule dopisek ołówkiem: "[ulius] E. 1843-1905".

W polu Archiv-Nr.: 60.

W polu Neg.-Nr.: 10452.

Kunitzer, Juliusz (1843-1905) - ikonografia

FAO 1/29 PR

Fotografia przedstawia portret łódzkiego fabrykanta J. Kunitzera.

J.D.P. Jugendgruppe : Lodsch 1935 (1.13 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, [ca 1940].

1 fot. ; 12,8x17,6 cm.

Tytuł z rewersu.

Na górze rewersu z lewej strony pieczęć: "Aufn. Nr. R. 20, Urheberrecht und Urhebervermerk Ostlandbild-Litzmannstadt".

Na dole z prawej strony pieczęć: "Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß Litzmannstadt, Adolf-Hitler-Str. 145 Fernruf 278-33".

Jungdeutsche Partei (Łódź) - ikonografia

Niemcy za granicą - Polska - 1918-1939 r. - ikonografia

Łódź (woj. łódzkie) - stosunki etniczne - 1918-1939 r. - ikonografia

FAO 1/76 PR

Fotografia przedstawia wycieczkę młodzieży łódzkiej z Jungdeutsche Partei w 1935 r.

Jacob Peters, Litzmannstadt (1.19 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Alfred Kiss, [ca 1940].

1 fot. ; 17,6x11,6 cm.

Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Pod tytułem z lewej strony w polu Urheber: "Alfred Kiss, Litzmannstadt".

W polu Neg.-Nr.: 10125.

Tytuł z karty archiw. (pole Titel).

W polu uwag: "geb. 5.4.1804 in Elbing gest. 1878 in Charlottenburg".

Peters, Jakub (1804-1878?) - ikonografia

FAO 1/38 PR

Fotografia przedstawia portret łódzkiego budowniczego J. Petersa.

Joseph John, Litzmannstadt (1.25 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Alfred Kiss, [ca 1940].

1 fot. ; 17,5x12,9 cm.

Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Pod tytułem z lewej strony w polu Urheber: "Alfred Kiss, Litzmannstadt".

W polu Neg.-Nr.: 10117.

Tytuł z karty archiw. (pole Titel).

W polu Archiv-Nr.: 68.

W polu uwag: "geb. 12.10.1833 in Grünwald /Sudeten/ gest. 12.4.1882 in Dresden".

John, Józef (1833-1882) - ikonografia

FAO 1/21 PR

Fotografia przedstawia portret J. Johna, łódzkiego przemysłowca.

Jugendtagung des Deutschen Volksverbandes : Lodsch 1938 (1.12 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß, [ca 1940].

1 fot. ; 12,9x17,9 cm.

Tytuł z rewersu.

Na górze rewersu z lewej strony pieczęć: "Aufn. Nr. 1885, Urheberrecht und Urhebervermerk Ostlandbild-Litzmannstadt".

Na dole z prawej strony pieczęć: "Ostlandbild Völkischer Bilderdienst fotografische Werkstätten Inh. Rode u. Kiß Litzmannstadt, Adolf-Hitler-Str. 145 Fernruf 278-33".

Poniżej tytułu dopisek: "Ewiges Volk".

Deutscher Volksverband (Łódź) - ikonografia

Niemcy za granicą - Polska - 1918-1939 r. - ikonografia

Łódź (woj. łódzkie) - stosunki etniczne - 1918-1939 r. - ikonografia

FAO 1/75 PR

Fotografia przedstawia wiec Niemieckiego Stowarzyszenia Ludowego (Deutscher Volksverband), który odbył się w 1938 r.

Juljan Will (1.21 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Alfred Kiss, [ca 1940].

1 fot. ; 17,8x12,9 cm.

Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Pod tytułem z lewej strony w polu Urheber: "Alfred Kiss, Litzmannstadt".

Tytuł z karty archiw. (pole Titel).

W polu Neg.-Nr.: B270.

Will, Julian (1890-1941) - ikonografia

FAO 1/51 PR

Fotografia przedstawia portret nauczyciela i poety pochodzenia niemieckiego J. Willa.

Juljus Heinzel, Litzmannstadt (1.55 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

[Litzmannstadt] : Alfred Kiss, [ca 1940].

1 fot. ; 17,6x12,9 cm.

Fotografia przyklejona do szarej karty Archiv Ostlandbild.

Pod tytułem z lewej strony w polu Urheber: "Alfred Kiss, Litzmannstadt".

W polu Neg.-Nr.: 10116.

Tytuł z karty archiw. (pole Titel).

Przy tytule dopisek ołówkiem: "(1834/5/-1895)".

Heinzel, Juliusz (1834-1895) - ikonografia

FAO 1/17 PR

Fotografia przedstawia portret J. Heinzla, łódzkiego przemysłowca.

Wyświetl Num 
Strona 7 z 23
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download