Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Większość z nich dostępna jest w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

 

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 


Książki
Do góry

Księgi Psalmow Dawidowych Łacińskim y Polskim Językiem : Przydane są Argumenta przy każdym Psalmie z Pisma Swiętego y z wykładow rożnych Autorow wyięte : A dla pożytku y Konsolacyi [...] - dost. też online w B. Cyfr. WBP w Łodzi pod adr.: bc.wbp.lodz.pl

Księgi Psalmow Dawidowych Łacińskim y Polskim Językiem : Przydane są Argumenta przy każdym Psalmie z Pisma Swiętego y z wykładow rożnych Autorow wyięte : A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych do Druku Podane (215.72 MB)
Materiał dostępny do przeglądania tylko na wybranych komputerach w Bibliotece.

Księgi Psalmow Dawidowych Łacińskim y Polskim Językiem : Przydane są Argumenta przy każdym Psalmie z Pisma Swiętego y z wykładow rożnych Autorow wyięte : A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych do Druku Podane / Przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny.

W Krakowie : W Drukarni Franciszka Cezarego [...], [post 18 VIII] 1714.

[8] k., 464 s., [4] k. : il. ; 4°.

Starodruk.

Ded. wyd.: Jaśnie Oświeconey Xiężnie Jey Mosci Pani, P. Helenie z Czartoryskich Myszkowskiey, Kasztelanowy Sandomirskiey, Margrabiny Pinczowskiey [...] : [Dat.:] W Klasztorze Naszym Krakowskim Nawiedzenia Nayświętszey Panny, dnia ośmnastego Sierpnia, Roku Pańskiego Tysiącnego.

Siedemsetnego Czternastego / [..] Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny, Klasztoru Krakowskiego.

Na verso k. tyt. herb Czartoryskich Pogoń oraz czterowiersz Na Herbowny Kleynot [...] Czartoryskich.

Błędy w paginacji: s. 273-280 oznaczone s. 293-300.

Współwyd. z tyt. nagł.: Piesni Z Pisma Sw. wyięte, ktorych Kościoł S. używa w swoich Godzinach (s. 425-461). Modlitwa Vrbana Papieża VIII (s. 462-464).

Estr. XV-XVIII, 15, 61.

Teksty psalmów i modlitw w dwóch szpaltach, równolegle w jęz. łac. i pol.

Opis wg NUKAT.

Urban VIII (papież ; 1568-1644). Oratio (łac., pol.).

Myszkowska, Helena Konstancja (1665-1740). Adr. ded.

Ordo Visitationis Beatae Mariae Virginis. Klasztor (Kraków).

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii ; zasób zdigit. w WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Wyświetl Num 
Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download